Wejście na Mnicha IVBV

Mnich, najbardziej rozpoznawalny szczyt w rejonie Morskiego Oka, bardzo atrakcyjny zarówno dla wspinaczy jak i dla wejść szczytowych z przewodnikiem. Najłatwiejsze wejście: od zachodu terenem jedynkowo dwójkowym na górne półki i stamtąd 1 wyciąg wspinaczkowy III (drogą przez płytę), drogi trudniejsze ale też dostępne dla wejść przewodnickich to np. Klasyczna IV+ albo Droga Robakiewicza III+, wymagają one jednak od uczestnika  umiejętności wspinaczkowych, Na zdjęciu powyżej wspinanie drogą Klasyczną