Kurs skałkowy na Jurze Krakowskiej

Szkoła organizuje kursy skałkowe przygotowujące do wspinaczki sportowej i kursy skałkowe przygotowujące do dalszego szkolenia górskiego. Szkolenia nasze są realizowane w oparciu o program Polskiego Związku Alpinizmu.

 

Kurs skałkowy pełny  6-dniowy

Dla osób początkujących. Daje podstawy do samodzielnej  wspinaczki skałkowej i przygotowuje do dalszego szkolenia w górach. Nauka obejmuje technikę wspinania, asekurację, zjazdy, samodzielną wspinaczkę na drogach ubezpieczonych punktami asekuracyjnymi jak również na drogach, gdzie trzeba założyć własną asekurację. Jest również wspinanie na drogach kilkuwyciągowych.

W związku z tym, że kurs skałkowy przygotowuje do szkolenia w górach, są tu też elementy autoratownictwa. Oprócz wspinania na kursie jest teoria. Porusza się takie zagadnienia jak; asekuracja, sprzęt wspinaczkowy, style wspinaczki klasycznej, współczesne trendy w alpinizmie, trening wspinaczkowy, skale trudności.
Zajęcia trwają ok. 7 godz. dziennie(praktyka i teoria), kurs obejmuje 6 dni zajęć w skałkach albo 5 dni w skałach i 1 dzień na sztucznej ścianie. W grupie  może być od 2 do 4 osób.

Po tym kursie absolwenci osoby, którzy spełniają wymagania programowe określone przez PZA – (prowadzenie dróg o trudnościach min. IV również na własnej asekuracji) dostają świadectwo kwalifikujące na kurs taternicki.

Kursy skałkowe na drogach z własną asekuracją, Jura Krakowska

Program kursu

Kurs prowadzony jest zgodnie z programem PZA
Na zajęciach praktycznych: zapoznanie się ze sprzętem potrzebnym do uprawiania wspinaczki skałkowej węzły alpinistyczne
Nauka asekurowania  osoby wspinającej się: w czasie wspinania na wędkę i prowadzenia,, opuszczanie partnera, wyłapywanie odpadnięcia wspinacza, obsługa min. 2 przyrządów asekuracyjnych(manualny i automat)
Zapoznanie się z różnymi technikami wspinania w różnych formacjach skalnych (płyty, przewieszki, rysy, kominy…)
Samodzielne zjazdy na linie
Wspinaczka z asekuracja dolną na drogach ubezpieczonych: wpinanie liny w przeloty, przewiązanie na górnym stanowisku, wycof z ringa.
Zapoznanie się ze sprzętem do własnej asekuracji(kostki, friendy..) i nauka zakładania ich w skale wspinaczka na drogach wymagających własnej asekuracji (zakładanie przelotów własnych w trakcie wspinania, budowa stanowiska własnego)
Wspinanie na wielowyciągach: zmiana prowadzenia, asekuracja z górnego stanowiska, zjazd z przesiadką.
Sytuacje awaryjne: podchodzenie na linie, opuszczanie partnera
Zagadnienie teoretyczne (omawiane w trakcie zajęć skałkowych): sprzęt, skale trudności, przewodniki wspinaczkowe, rejony skałkowe na świecie i w Polsce, etyka wspinania, trening wspinacza skałkowego

termin kursu sezon 2022 cena podstawowa/zł
01-06.10 1300
08-13.10 1300

Koszty. zniźki

Koszt kursu obejmuje: szkolenie+wypożyczenie sprzętu, ubezpieczenie NNW(do 10 000zł), transport samochodowy na zajęcia w skały z Bolechowic (Kobylan)

Koszty własne: opłata za wstęp na sztuczną ścianę(w przypadku zajęć tam przeprowadzanych), noclegi, dojazd do kwatery, wyżywienie.

Zniżki dla każdej osoby przy zgłoszeniu grupowym: grupa 4 osobowa-po 40zł, grupa 3 osobowa-po 30zł
Zniżki dla młodzieży(do 18 roku życia)-40zł
Zniżki -dla osób, które zrobiły Zimowy Kurs Turystyki w Adur: 40zł

Uwaga! zniżki nie sumują się, można skorzystać tylko z 1 zniżki

Kurs skałkowy podstawowy 4-dniowy-na drogach ubezpieczonych

Dla osób początkujących, zaczynających przygodę ze wspinaniem, zainteresowanych  wspinaczką skałkową sportową (głównie 1 wyciągową) bez elementów górskich. 4-dniowy kurs wspinaczki skałkowej uczy  wspinania na drogach skałkowych wyposażonych w stałe punkty asekuracyjne.
Nauka obejmuje technikę poruszania się w skale, wspinanie z asekuracją dolną na drogach jedno wyciągowych. Opcjonalnie może być też wspinanie na drogach dwu wyciągowych. Poza szkoleniem na naturalnych formacjach skalnych kursanci mogą zapoznać się ze wspinaniem na sztucznej ścianie(1 dzień opcjonalnie). Zajęcia trwają ok.7 godzin dziennie, kurs obejmuje 4 dni w skałach albo 3 dni w skałach i 1 dzień na sztucznej ścianie. Oprócz praktyki są poruszane zagadnienia teoretyczne. W grupie (1 instruktor) może być od 2 do 4 osób.

Kurs wspinaczki skałkowej 4 dniowy jest przeznaczony dla osób  początkujących i dla osób, które już wspinają się na sztucznych ścianach albo sporadycznie w skałach, nie przygotowuje natomiast do kursu taternickiego.

program kursu

Kurs prowadzony zgodnie z programem PZA
Na zajęciach praktycznych:
zapoznanie się ze sprzętem potrzebnym do uprawiania wspinaczki skałkowej
węzły alpinistyczne
nauka asekurowania  osoby wspinającej się: w czasie wspinania na wędkę i prowadzenia,, opuszczanie partnera, wyłapywanie odpadnięcia wspinacza, obsługa min. 2 przyrządów asekuracyjnych(manualny i automat), zakładanie wędki.
zapoznanie się z różnymi technikami wspinania w różnych formacjach skalnych (płyty, przewieszki, rysy, kominy)
samodzielne zjazdy na linie
wspinaczka z asekuracja dolną na drogach ubezpieczonych: wpinanie liny w przeloty, przewiązanie na górnym stanowisku, wycof z ringa
wspinane w zespole: jedno lub dwu wyciąg(droga dwuwyciągowa opcjonalnie) z asekuracją z górnego stanowiska i zjazdem po skończeniu drogi
Zagadnienie teoretyczne (omawiane w trakcie zajęć skałkowych): sprzęt, przewodniki, skale trudności, przewodniki wspinaczkowe, rejony skałkowe na świecie iw Polsce, etyka wspinania, trening wspinacza skałkowego

termin sezon 2022 cena podstawowa/zł
01-04.10 900
08-11.10 900

Koszty, zniżki

Koszt kursu obejmuje: szkolenie + wypożyczenie sprzętu, ubezpieczenie NNW(do 10 000zł), transport samochodowy na zajęcia z Bolechowic (Kobylan)

Koszty własne: opłata za wstęp na sztuczną ścianę(w przypadku zajęć tam przeprowadzanych), noclegi, dojazd do kwatery, wyżywienie.

Zniżki dla każdej osoby przy zgłoszeniu grupowym: 4 osoby-po 30zł, 3 osoby-po 20zł
Zniżki dla młodzieży(do 18 roku życia)-30zł
Zniżki dla osób, które ukończyły kurs turystyki zimowej w Adur-30zł

Uwaga! zniżki nie sumują się, można skorzystać tylko z 1 zniżki

Kurs skałkowy 2 dniowy na drogach wielowyciągowych ubezpieczonych

Jest to szkolenie uzupełniające np. po kursie 4 dniowym na drogach ubezpieczonych lub dla osób, które wspinają się w skałkach ale tylko na drogach 1 wyciągowych, przygotowuje do wspinaczki sportowej skałkowej na formacjach wyższych- kilkuwyciągowych. Nasz kurs wspinaczki na wielowyciągach jest prowadzony w skałkach podkrakowskich. Wspinanie odbywa się na drogach ubezpieczonych czyli takich, które nie wymagają zakładania własnych punktów asekuracyjnych. Zajęcia trwają ok.7 godz. dziennie i przeprowadzane są w terenie w skałkach. W grupie może być od 2 do 4 osób

Kurs  wspinaczkowy na drogach wielowyciągowych przeznaczony jest dla osób, które prowadzą drogi skałkowe ubezpieczone o trudnościach min.IV, kurs nie przygotowuje do kursu taternickiego

program Kursu

Zajęcia praktyczne

Unifikacja wiedzy wśród uczestników na temat asekuracji partnera, prowadzenia wyciągu, zjazdu, znajomości węzłów

Wspinaczka w zespole na drodze 1 wyciągowej(asekuracja z górnego stanowiska, zjazd zespołu) jako przygotowanie do wielowyciągów

Wspinaczka na drogach wielowyciągowych: asekuracja z górnego stanowiska (umiejętność obsługi 2 przyrządów), zmiana prowadzenia na stanowisku, budowa stanowisk, zjazdy z przesiadką

Sytuacje awaryjne: wycof, podchodzenie na linie, opuszczanie i podciąganie partnera(metoda U, flaszencug), sytuacje zaklinowanie liny w czasie zjazdu

Zajęcia praktyczne uzupełniane teorią: odczytywanie schematów dróg w przewodniku, rejony wspinaczki wielowyciągowej w Polsce i Europie, taktyka wspinania wielowyciągowego

termin/sezon 2022 cena/zł

Koszty, zniżki

Koszt kursu obejmuje: szkolenie + wypożyczenie sprzętu, ubezpieczenie NNW(do 10 000zł), transport samochodowy na zajęcia z Bolechowic (Kobylan)

Koszty własne:  noclegi, dojazd do kwatery, wyżywienie.

Zniżki dla każdej osoby przy zgłoszeniu grupowym: 4 osoby-po 30zł, 3 osoby-po 20zł

Kurs skałkowy 4 dniowy na drogach z własną asekuracją (zaawansowany)

Dla osób, które znają podstawy wspinaczki skałkowej na drogach ubezpieczonych i chcą przygotować się do wspinaczki tradycyjnej, górskiej, np. przystąpić do szkolenia taternickiego. Szkolenie obejmuje wspinaczkę na drogach 1 wyciągowych i kilkuwyciagowych, które wymagają zakładania własnej asekuracji w trakcie wspinaczki.

Kurs przeznaczony jest dla osób, które  ukończyły wcześniej kurs skałkowy podstawowy 4 dniowy ewentualnie dla osób, które wspinają się samodzielnie w skałkach i udokumentują swoje umiejętności(wykaz przejść i umiejętności)-wymagany poziom –prowadzenie dróg o trudnościach min.IV na drogach ubezpieczonych.
Po ukończeniu tego kursu skałkowego osoby, które spełniają wymagania programowe PZA dostają świadectwo kwalifikujące na kurs taternicki.
Zajęcia odbywają się w terenie w skałach (4 dni), trwają ok.7 godz. dziennie. W grupie (z 1 instruktorem) może być od 2 do 4 osób.

Program kursu

Kurs prowadzony zgodnie z programem PZA

Zajęcia praktyczne:

zapoznanie się ze sprzętem do własnej asekuracji(kości, friendy), nauka osadzania ich w skale
prowadzenie dróg jednowyciągowych z : zakładaniem własnych przelotów, stanowisk asekuracyjnych, zjazdowych.wspinaczka na drogach  kilkuwyciągowych z asekuracją mieszaną(punkty stałe i własne): asekuracja z górnego stanowiska, zmiana prowadzenia, zjazdy z pośrednimi stanowiskami.

Sytuacje awaryjne z którymi można się spotkać w ścianie: wycof, podchodzenie na linie, opuszczanie, podciąganie na linie partnera
Praktyka uzupełniana jest teorią w czasie pobytu w skałach: sprzęt używany do asekuracji, teoria asekuracji, rejony tradowe w Europie i Polsce, etyka wspinania, odczytywanie schematów dróg, skale trudności

termin/sezon 2022 cena podstawowa/zł

Zniżki

Koszt kursu obejmuje: szkolenie+wypożyczenie sprzętu, ubezpieczenie NNW(do 10 000zł), transport samochodowy na zajęcia z Bolechowic (Kobylan)

Koszty własne:  noclegi, dojazd do kwatery, wyżywienie.

Zniżki dla każdej osoby przy zgłoszeniu grupowym: 4 osoby-po 30zł, 3 osoby-po 20zł
Zniżki dla młodzieży(do 18 roku życia)-30zł
Zniżki dla osób, które ukończyły zimowy kurs turystyki w Adur-30zł

 

Kurs wspinania na sztucznej ścianie

Oprócz kursów  w naturalnych skałach mamy do zaproponowania Kurs skałkowy 2 dniowy na sztucznej ścianie. Jest to szkolenie dla osób początkujących, które chcą zapoznać się ze specyfiką wspinania w warunkach laboratoryjnych, na obiekcie sztucznym.. Obecnie wiele osób uprawia wspinaczkę halową, traktując ją albo jako trening (np.zimą) przed sezonem letnim skałkowym albo jako autonomiczną formę ruchu (tak jak zajęcia fitness), na ścianie można wspinać się z liną na wyższych formach albo bez liny na niższych(bouldering).

Zajęcia trwają 2 x 6-7 godzin. Kursy na sztucznej ścianie są dobrym przygotowaniem przed kursami skałkowymi (w plenerze)
Kursy te prowadzimy głównie w sezonie zimowym, na sztucznej ścianie w Krakowie. W grupie może być od 2 do 4 kursantów.

Program kursu

Kurs prowadzimy zgodnie z ustaleniami PZA

Zapoznanie się ze sprzętem wspinaczkowym(wiadomości o linach, butach, uprzężach..), nauka węzłów potrzebnych do wspinaczki linowej, omówienie specyfiki wspinaczki halowej: wspinanie z liną(wędka, prowadzenie), bouldering(bezlinowe krótkie formy)

Nauka zasad asekuracji partnera w czasie wspinania na wędkę i podczas prowadzenia(podawanie liny, blokowanie, postawa asekurującego, opuszczanie partnera po skończonej wspinaczce, wyłapywanie odpadnięć)

Nauka  prowadzenia czyli wspinaczki z asekuracją dolną(wpinanie liny w przeloty, przewiązanie na górnym stanowisku)

technika wspinania- (optymalne ustawianie ciała w różnych formacjach: płytach, przewieszkach, zacięciach),wykorzystanie chwytów i stopni

Wspinaczka z asekuracją dolną z wykorzystaniem stałych punktów asekuracyjnych

Omówienie treningu wspinaczkowego(ogólnorozwojowego i specjalistycznego) przygotowującego organizm do uprawiania sportu wspinaczkowego, zasad rozgrzewki przed  i rozciągania po wspinaniu.

Terminy,koszty, zniżki

Kursy skałkowe  według grafika prowadzimy w sezonie zimowym, można też umówić się indywidualnie na określony termin(min.2 osoby razem) przez cały rok

Koszt: 450zł od osoby (szkolenie, wypożyczenie sprzętu, ubezpieczenie NNW do 10 000zł)
Zniżki grupowe: przy zgłoszeniu się razem grupy 4 osobowej -40zł dla każdej osoby dla grupy 3 osobowej-30zł dla każdej osoby

Koszty własne: wstęp na ścianę ok.30zł-40zł dziennie, dojazd do obiektu (dla miejscowych), nocleg (osoby spoza Krakowa).

Szkolenia indywidualne (vip), doszkalające

Możemy umówić się na indywidualny program szkolenia w skałkach podkrakowskich np. zajęcia z techniki wspinania, autoratownictwa, asekuracji własnej, wielowyciągów,  kurs doszkalający (np. dla osób po kursie skałkowym) albo na kurs skałkowy przeprowadzony w innym terminie niż podane w grafiku np. kurs weekendowy. Termin, czas szkolenia i zakres tematyczny do ustalenia z klientem, ilość osób od 1 do 4 w grupie.

 

Koszty

Koszt 1 dnia szkolenia przy zgłoszeniu 1 osoby: 600zł, przy zgłoszeniu się 2 osób razem: 700zł, zgłoszenia grupowe: 3 osoby- 800zł, 4-osoby; 1000zł

Cena obejmuje: szkolenie+ wypożyczenie sprzętu, ubezpieczenie NNW (do kwoty 10 000zł), dowóz samochodem z kwatery(Bolechowice, Kobylany) w skałki na zajęcia.

Koszty własne: noclegi, dojazd do kwatery, wyżywienie

Info poniżej dotyczy wszystkich rodzajów kursów skałkowych

Jak zapisać się na kurs? rezerwacja miejsc, warunki zgłoszeń

Żeby zapisać się na dany termin kursu wspinaczkowego należy zgłosić się mailowo lub telefonicznie i dokonać przedpłaty–   500zł (kurs 6 dniowy) lub 300zł (kurs 4 dniowy)   lub 200zl (kurs 2 dniowy) lub wpłacić całą kwotę należną za kurs.
Dopiero w momencie wpłaty możemy zająć się rezerwacją noclegu.
Resztę opłaty za kurs  można zrobić również na konto (przed lub w trakcie kursu) albo gotówką na miejscu w czasie kursu.
W tytule  przelewu wpisać rodzaj kursu i nazwisko

Konto bankowe do wpłat na kursy skałkowe
Adur Agencja Górska
Monika Niedbalska-Kopta
nr rachunku: 96 1140 2004 0000 3102 4774 3085
dla przelewu z zagranicy:
BIC/SWIFT: BREXPLPWMBK
IBAN: PL 96 1140 2004 0000 3102 4774 3085
Uwaga! przedpłata jest niezbędna do dokonania rezerwacji miejsca na dany termin. W przypadku rezygnacji z danego terminu przedpłata może być przesunięta na inny termin jeśli zgłosimy to na min. 2 tygodnie przed terminem albo w przypadku udokumentowanej choroby uczestnika, w przypadku całkowitej rezygnacji z kursu przedpłata przepada.

Ubezpieczenia:
Każdy uczestnik kursu musi mieć ubezpieczenie zdrowotne (NFZ lub europejskie dla osób mieszkających poza granicami Polski)
Osoby, które nie mają ubezpieczenia zdrowotnego z NFZ powinny wykupić dodatkowo ubezpieczenie od kosztów leczenia w razie wypadku (KL)
Wiek;
Osoby niepełnoletnie
16-18 lat mogą uczestniczyć samodzielnie (bez opieki rodziców)
14-16 lat mogą uczestniczyć pod opieką rodziców(opieka w kwaterze po zajęciach)
Uczestnictwo osoby nieletniej wymaga pisemnej zgody obojga opiekunów prawnych
Osób młodszych poniżej lat 14 nie przyjmujemy na kurs skałkowy, natomiast może rodzic z dzieckiem zgłosić się indywidualnie na wspinaczkę rekreacyjną.
Osoby pełnoletnie: bez ograniczeń wiekowych
Wymogi zdrowotne:
Osoby niepełnoletnie muszą mieć badania lekarskie (może być lekarz rodzinny), stwierdzające brak przeciwwskazań do uprawiania sportu
Osoby pełnoletnie (o ile nie chcą zrobić sobie przed kursem badań) muszą podpisać oświadczenie o dobrym stanie zdrowia
Do kursu może przystąpić osoba zdrowa, bez poważnych schorzeń typu: choroby serca, padaczka, choroby psychiczne.
Niektóre schorzenia jak cukrzyca, czy przebyte kontuzje (np. kręgosłupa) wymagają zgłoszenia instruktorowi.
Każdy, kto przystępuje do kursu skałkowego powinien mieć dobrą kondycję psychofizyczną i brak lęku wysokości

Vouchery

Vouchery: można wykupić dla kogoś kurs  w formie bonu upominkowego (voucher), bon jest ważny przez okres 1 roku od momentu wykupu, za voucher trzeba zapłacić pełną kwotę kursu, który się wybrało. Voucher (może być na nim konkretny tekst np. z życzeniami ) wysyłamy w formie elektronicznej(do wydruku) albo listownie. Voucher jest bezzwrotny

Miejsce szkolenia, dojazd, noclegi

Terenem naszych działań jest Jura Krakowska. Skałki podkrakowskie  to największy i najpiękniejszy pod względem wspinaczkowym i krajobrazowym wapienny rejon w Polsce. Takie dolinki jak Kobylańska, Bolechowicka, Będkowska czy skały w okolicach Jerzmanowic (Dolina Szklarki) cieszą się wielką popularnością wśród polskich wspinaczy. Jest tu ogromny wybór dróg o różnych stopniach trudności, dużo jest dróg łatwych, odpowiednich dla kursantów. Skały są lite, większość dróg jest świetnie ubezpieczona atestowanymi ringami, ale są też drogi, gdzie trzeba zakładać własną asekurację. Także jest to świetny poligon do nauki wspinaczki. Nasze szkolenie odbywa się w Kobylanach, Bolechowicach, dol. Będkowskiej i w Jerzmanowicach.

Noclegi w kwaterach na okres szkoleń:  możemy zarezerwować miejsca w kilku kwaterach: w  Bolechowicach, Kobylanach, Zelkowie-wsiach położonych blisko skałek. Można też rezerwacji dokonać samemu.

Koszt noclegu dla 1 osoby:
Kwatera  w Bolechowicach (ul.Turystyczna 83) : pokoje 4,3,2 lub 1 osobowe z łazienką, dostęp do internetu, ogólnodostępna kuchnia i living room z tv, bezpłatny parking, ceny od 50 do 70zł od osoby za dobę.  Do rezerwacji potrzebna jest wpłata zaliczki za nocleg.
W kwaterze jest pościel, wyposażona kuchnia (lodówka, kuchenka, garnki).
Oprócz tego są agroturystyki w Kobylanach, Zelkowie, Ujeździe, Będkowicach

Noclegi pod namiotem:

W Dolinie Będkowskiej Brandysówka: pole namiotowe(wc, prysznice, możliwość żywienia)-trzeba mieć własny samochód, żeby tam dojechać i w trakcie kursu dojeżdżać na miejsce zajęć.

W Dol. Kobylańskiej jest możliwość biwakowania na dziko (gratis)- trzeba mieć własny sprzęt biwakowy, nie ma sanitariatów.

Jedzenie na miejscu: Zakupy spożywcze robi się w pobliskich sklepach w Bolechowicach, Kobylanach, posiłki można przyrządzać w kwaterze, w Kobylanach  jest restauracja z dobrym i niedrogim jedzeniem „Sen o Dolinie”, dla osób zmotoryzowanych pizzerie i restauracje w Zabierzowie.  Można też zamawiać jedzenie telefonicznie do kwatery.

Dojazd: osoby zmotoryzowane: powinny się stawić do wybranej kwatery w dniu rozpoczęcia kursu do godz. 9 rano albo w przeddzień.
Osoby niezmotoryzowane  przyjeżdzające w sobotę rano z Krakowa (w  dniu rozpoczęcia kursu)  mogą umówić się na dojazd z instruktorem i dojechać z nim do kwatery w Bolechowicach lub Karniowicach w Zabierzowie na parkingu dworca PKP, do Zabierzowa trzeba dojechać samodzielnie z Krakowa z Dworca Głównego PKP pociągiem relacji Kraków-Oświęcim. Można też dojechać samemu z Krakowa autobusem (chociaż w sobotę kursują rzadko) albo uberem.
Osoby niezmotoryzowane przyjeżdżające w przeddzień do Krakowa mogą dojechać na miejsce do kwatery autobusem
Opcje dojazdu autobusem: Matysik Bus(Kraków-Krzeszowice przez Bolechowice) jadący spod Uniwersytetu Ekonomicznego(ul.Rakowicka-dość blisko dworca głównego PKP i Galerii Krakowskiej) przez Kleparz, Pl.Inwalidów, jeździ on regularnie w dni powszednie.
Albo tramwajem z okolic dworca na pętlę Małe Bronowice, stamtąd autobusem 268 lub 248 do Bolechowic lub Karniowic.
Bus 268 jedzie  do Karniowic (przez Bolechowice), bus 248 -do Zelkowa (przez Bolechowice). Jeżdżą dosyć często w dni powszednie ale w sobotę rzadko, także dojazd w sobotę rano polecany jest pociągiem do Zabierzowa.
W Bolechowicach wysiada się na głównym przystanku (widać z prawej strony kościół), do kwatery w Bolechowicach jest ok. 5 min. na piechotę. Do Hotelu w Karniowicach trzeba wysiąść na następnym przystanku za Bolechowicami w Karniowicach(z przystanku 1 min, na piechotę)

Co zapewniamy na okres kursu?

Zapewniamy:

szkolenie według założeń programowych danego rodzaju kursu
kadra instruktorska; instruktor PZA uprawniony do szkolenia skałkowego
komplet atestowanego sprzętu wspinaczkowego (również buty wspinaczkowe)
Zniżki za zgłoszenia grupowe, dla młodzieży, dla osób, które wcześniej zrobiły kurs turystyki zimowej w Adur
dostęp do materiałów szkoleniowych, przewodników wspinaczkowych
ubezpieczenie NNW na kwotę 10 tys.zł

Dajemy możliwość

transport samochodem (gratis): w trakcie kursu kursanci jeżdżą na zajęcia w skały samochodem z instruktorem(z kwatery w skały), osoby niezmotoryzowane przyjeżdżające na kurs w sobotę rano do Krakowa(pociąg/autobus) mogą umówić się z instruktorem na podwiezienie z Zabierzowa(z Krakowa do Zabierzowa jest szybki transport pociągiem) do kwatery (Bolechowice)
rezerwacja miejsc noclegowych w kwaterach w Bolechowicach/Karniowicach

Po zakończeniu kursu skałkowego absolwenci dostają: świadectwa ukończenia kursu, zdjęcia w formie elektronicznej

Co zabrać na kurs, przyjazd i wyjazd: o której zaczyna się kurs i o której godzinie kończy

Osoby niepełnoletnie muszą mieć zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do odbycia zajęć sportowych i zgodę pisemną od opiekunów na odbycie kursu

Ekwipunek, który trzeba zabrać na kurs wspinaczkowy  – wygodne ubranie typu sportowego(w przypadku chłodnej pogody polar, kurtka), buty podejściowe typu adidasy, plecak do noszenia sprzętu pod ścianę ok.25-30 litrów, jeśli ktoś ma własne buty wspinaczkowe to dobrze je zabrać ale dla osób nie posiadających butów mamy na wyposażeniu buty. Jeśli chodzi o noclegi to na miejscu w każdej kwaterze jest pościel, naczynia kuchenne. W przypadku noclegu pod namiotem: namiot, śpiwór, karimat, naczynia do gotowania

Przyjazd na kurs – należy przyjechać na miejsce do kwatery albo: rano w dniu rozpoczęcia kursu do godz.8-9 rano albo w przeddzień popołudniu. Osoby mieszkające w Krakowie mogą codziennie dojeżdżać na zajęcia z domu(opcja samochodowa jest optymalna, dojazd autobusem jest raczej niekomfortowy))
Wyjazd – zajęcia ostatniego dnia kończą się ok. godz.15.