Kurs skałkowy na Jurze Krakowskiej

Szkoła organizuje kursy skałkowe przygotowujące do wspinaczki skałkowej sportowej i kursy skałkowe przygotowujące do dalszego szkolenia górskiego. Szkolenia nasze są realizowane w oparciu o program Polskiego Związku Alpinizmu.

 

Kurs skałkowy pełny  6-dniowy

Dla osób początkujących. Jest to szkolenie całościowe-od pierwszych kroków w skale aż do wspinania na drogach nieubezpieczonych i wielowyciągach, program zajęć jest określony przez Polski Związek Alpinizmu, ma dać podstawy do samodzielnej wspinaczki w skałkach i również przygotować do dalszego szkolenia w górach. Nauka obejmuje technikę wspinania, asekurację, zjazdy, samodzielną wspinaczkę na drogach ubezpieczonych punktami asekuracyjnymi jak również na drogach, gdzie trzeba założyć własną asekurację. Nauka odbywa się na drogach jedno i  kilkuwyciągowych. Są też elementy autoratownictwa. Poruszane są  takie zagadnienia jak; asekuracja, sprzęt wspinaczkowy, style wspinaczki klasycznej, współczesne trendy w alpinizmie, trening wspinaczkowy, skale trudności.
Zajęcia trwają ok. 7 godz. dziennie(praktyka i teoria), kurs obejmuje 6 dni zajęć w skałkach albo 5 dni w skałach i 1 dzień na sztucznej ścianie (w przypadku złej pogody, gdy nie da się przeprowadzić zajęć w plenerze). W grupie  z 1 instruktorem może być od 2 do 4 osób.

Po tym kursie absolwenci osoby, którzy spełniają wymagania programowe określone przez PZA – (prowadzenie dróg o trudnościach min. IV również na własnej asekuracji) dostają świadectwo kwalifikujące na kurs taternicki.

Jest to kurs dość intensywny, ale program kursu można zrobić też w 2 blokach: kurs podstawowy 4 dniowy(albo opcja 2 dniowy kurs na sztucznej ściance+ 3 dniowy kurs ze ścianki w skały)+ kurs 4 dniowy na własnej asekuracji. Całość trwa dłużej niż pełny kurs 6 dniowy ale daje możliwość rozłożenia w czasie szkolenia i dokładniejszego przyswojenia wszystkich elementów nauki.

Kursy skałkowe na drogach z własną asekuracją, Jura Krakowska

Program kursu

Kurs prowadzony jest zgodnie z programem PZA
Na zajęciach praktycznych: zapoznanie się ze sprzętem potrzebnym do uprawiania wspinaczki skałkowej, węzły alpinistyczne
Nauka asekurowania  osoby wspinającej się: w czasie wspinania na wędkę i prowadzenia, opuszczanie partnera, wyłapywanie odpadnięcia wspinacza, obsługa min. 2 przyrządów asekuracyjnych(manualny i automat)
Zapoznanie się z różnymi technikami wspinania w różnych formacjach skalnych (płyty, przewieszki, rysy, kominy…)
Samodzielne zjazdy na linie
Wspinaczka z asekuracja dolną na drogach ubezpieczonych: wpinanie liny w przeloty, przewiązanie na górnym stanowisku, wycof z ringa.
Zapoznanie się ze sprzętem do własnej asekuracji (kostki, friendy..) i nauka zakładania ich w skale
Wspinaczka na drogach wymagających własnej asekuracji (zakładanie przelotów własnych w trakcie wspinania, budowa stanowiska własnego)
Wspinanie na wielowyciągach: zmiana prowadzenia, asekuracja z górnego stanowiska, zjazd z przesiadką.
Sytuacje awaryjne: podchodzenie na linie, opuszczanie partnera, wycof ze ściany
Zagadnienie teoretyczne (omawiane w trakcie zajęć skałkowych): sprzęt, skale trudności, przewodniki wspinaczkowe, rejony skałkowe na świecie i w Polsce, etyka wspinania, trening wspinacza skałkowego

termin kursu sezon 2023 cena podstawowa/zł
03-08.06 (Boże Ciało) 1700
08-13.06 (Boże Ciało) 1700
17-22.06 1700
24-29.06 1700
01-06.07 1800
08-13.07 1800
22-27.07 1800
29.07-03.08 1800
12-17.08 1800
19-24.08 1800
09-14.09 1700
16-21.09 1700
23-28.09 1700
30.09-05.10 1700
07-12.10 1700
14-19.10 1700

Koszty, zniżki grupowe, dla młodzieży, dla osób po innych kursach w Adur

Koszt kursu obejmuje: szkolenie+ wypożyczenie sprzętu, ubezpieczenie NNW(do 10 tys. zł), transport samochodowy na zajęcia w skały z Bolechowic (Kobylan)

Koszty własne: opłata za wstęp na sztuczną ścianę(w przypadku zajęć tam przeprowadzanych), noclegi, dojazd do kwatery, wyżywienie.

Zniżki dla każdej osoby przy zgłoszeniu grupowym: grupa 4 osobowa- po 100zł, grupa 3 osobowa- po 80zł
Zniżki dla młodzieży(do 18 roku życia)-50zł
Zniżki -dla osób, które zrobiły Zimowy Kurs Turystyki w Adur: 50zł
Zniżki -dla osób, które robiły kurs na sztucznej ścianie  w Adur100zł

Uwaga! zniżki nie sumują się, można skorzystać tylko z 1 zniżki

Kurs skałkowy podstawowy 4-dniowy-na drogach ubezpieczonych

Dla osób początkujących, zaczynających przygodę ze wspinaniem, zainteresowanych  wspinaczką skałkową sportową (głównie 1 wyciągową) bez elementów górskich. 4-dniowy kurs wspinaczki skałkowej uczy samodzielnej wspinaczki na drogach skałkowych wyposażonych w stałe punkty asekuracyjne.
Nauka obejmuje technikę poruszania się w skale, wspinanie z asekuracją dolną na drogach jedno wyciągowych i opcjonalnie na drogach dwu wyciągowych. Poza szkoleniem na naturalnych formacjach skalnych kursanci mogą zapoznać się ze wspinaniem na sztucznej ścianie (1 dzień opcjonalnie). Zajęcia trwają ok.7 godzin dziennie, kurs obejmuje 4 dni w skałach albo 3 dni w skałach i 1 dzień na sztucznej ścianie (np. w przypadku gorszej pogody). Oprócz praktyki są poruszane zagadnienia teoretyczne. W grupie (1 instruktor) może być od 2 do 4 osób.

Kurs wspinaczki skałkowej 4 dniowy jest przeznaczony dla osób  początkujących i dla osób, które już miały jakieś doświadczenie we wspinaniu np. bywały okazjonalnie na sztucznej ścianie albo w skałach, ale nie znają dobrze podstaw asekuracji czy technik wspinania(np. wspinały się tylko na wędkę). Kurs nie przygotowuje do kursu taternickiego, jest przygotowaniem do wspinaczki skałkowej na drogach wyposażonych w stałe punkty.

Program tego kursu można robić albo w 1 bloku: kurs podstawowy 4 dniowy albo w 2 blokach: 2 dniowy kurs na sztucznej ścianie+ 3 dniowy kurs ze ścianki w skały

Jeśli po tym kursie będziemy kontynuować szkolenie na 4 dniowym kursie na własnej asekuracji to  uzyskamy umiejętności, które pozwolą nam odbycie kursu taternickiego. Szkolenie odbywa się wtedy w 2 blokach: kurs podstawowy 4 dniowy+ kurs na własnej asekuracji 4 dniowy.

program kursu

Kurs prowadzony zgodnie z programem PZA
Na zajęciach praktycznych:
Zapoznanie się ze sprzętem potrzebnym do uprawiania wspinaczki skałkowej
Węzły alpinistyczne
Nauka asekurowania  osoby wspinającej się: w czasie wspinania na wędkę i prowadzenia,, opuszczanie partnera, wyłapywanie odpadnięcia wspinacza, obsługa min. 2 przyrządów asekuracyjnych(manualny i automat), zakładanie wędki.
Zapoznanie się z różnymi technikami wspinania w różnych formacjach skalnych (płyty, przewieszki, rysy, kominy, zacięcia), optymalne ustawienia w ścianie, nauka odpoczynku w ścianie
Samodzielne zjazdy na linie
Wspinaczka z asekuracja dolną na drogach ubezpieczonych: wpinanie liny w przeloty, prowadzenie liny,  przewiązanie na górnym stanowisku, wycof z ringa
Zakładanie wędki
Wspinane w zespole: jedno lub dwu wyciąg z asekuracją z górnego stanowiska i zjazdem po skończeniu drogi
Zagadnienie teoretyczne (omawiane w trakcie zajęć skałkowych): sprzęt, przewodniki, skale trudności, przewodniki wspinaczkowe, rejony skałkowe na świecie iw Polsce, etyka wspinania, trening wspinacza skałkowego

termin sezon 2023 cena podstawowa/zł
08-11.06/Boże Ciało 1100
17-20.06 1100
24-27.06 1100
01-04.07 1200
08-11.07 1200
22-25.07 1200
29.07-01.08 1200
05-08.08 1200
12-15.08 1200
19-22.08 1200
09-12.09 1100
16-19.09 1100
23-26.09 1100
30.09-03.10 1100
07-10.10 1100
14-17.10 1100

Koszty, zniżki grupowe, dla młodzieży i dla osób po innych kursach w Adur

Koszt kursu obejmuje: szkolenie + wypożyczenie sprzętu, ubezpieczenie NNW(do 10 000zł), transport samochodowy na zajęcia z Bolechowic (Kobylan)

Koszty własne: opłata za wstęp na sztuczną ścianę(w przypadku zajęć tam przeprowadzanych), noclegi, dojazd do kwatery, wyżywienie.

Zniżki dla każdej osoby przy zgłoszeniu grupowym: 4 osoby-po 100zł, 3 osoby-po 80zł
Zniżki dla młodzieży(do 18 roku życia)-50zł
Zniżki dla osób, które ukończyły  kurs turystyki zimowej w Adur50zł

Zniżki-dla osób, które ukończyły kurs na sztucznej ścianie w Adur100zł

Uwaga! zniżki nie sumują się, można skorzystać tylko z 1 zniżki

3 dniowy kurs: ze sztucznej ściany w skały

Jest to szkolenie dla absolwentów 2 dniowego kursu wspinania na sztucznej ścianie kurs-na-sztucznej-scianie-w-krakowie  i dla osób wspinających się na sztucznej ścianie w sekcji.  Jest  zapoznaniem się ze wspinaniem w terenie naturalnym skalnym dla osób, które znają podstawy technik wspinaczkowych, zasady asekuracji partnera i  prowadzenia drogi w warunkach halowych. Kurs przygotowuje do samodzielnego wspinania w skałach na drogach wyposażonych w stałe punkty asekuracyjne. Absolwent  2 dniowego kursu na sztucznej ścianie może zgłosić się na 3 dniowe szkolenie w skałkach. Oba kursy razem zawierają program 4 dniowego kursu podstawowego skałkowego, wzbogacony o elementy wspinania halowego, jest to wariant korzystny dla osób, które np. zimą zgłoszą się na 2 dniowe szkolenie na hali aby przekonać się czy podoba im się wspinanie a latem będą kontynuować szkolenie w terenie naturalnym i dla osób, które do tej pory wspinały się  na sztucznej ścianie w sekcji i  chcą kontynuować naukę wspinaczki w skałach. Zajęcia trwają około 7 godzin dziennie i odbywają się w skałach w grupach do 4 osób z 1 instruktorem

Jest to skrócony o 1 dzień kurs podstawowy na drogach ubezpieczonych, ale można zapisać się na niego tylko w przypadku znajomości podstaw asekuracji, prowadzenia drogi (np. po odbyciu wcześniej 2 dniowego szkolenia na sztucznej ścianie)

Program kursu

Zajęcia praktyczne:

Unifikacja i uzupełnienie wiedzy na tematy: sprzęt wspinaczkowy, węzły potrzebne do wspinaczki, zasady asekuracji partnera(wędka i prowadzenie), opuszczanie partnera, wyłapywanie lotów, obsługa przyrządów asekuracyjnych(manualny i automat)
Prowadzenie drogi: wpinanie ekspresów, prowadzenie liny, przewiązywanie się na górnym stanowisku, ściąganie ekspresów, wycof z ringa.
Zakładanie wędki
Technika wspinania w różnych formacjach skalnych: płyty, przewieszki, kominy, zacięcia, optymalne ustawienia, nauka odpoczywania w ścianie
Samodzielne zjazdy ze ściany
Wspinaczka w zespole (opcjonalnie) 1 lub 2 wyciągowa; asekuracja z górnego stanowiska, zjazdy zespołu ścianą po skończeniu drogi

Zagadnienie teoretyczne (omawiane w trakcie zajęć skałkowych): sprzęt, przewodniki, skale trudności, przewodniki wspinaczkowe, rejony skałkowe na świecie i w Polsce, etyka wspinania, trening wspinacza skałkowego

 

 

terminy/sezon 2023 cena podstawowa/zł
14-16.05 850
28-30.05 850
25-27.06 850
02-04.07 900
09-11.07 900
23-25.07 900
30.07-01.08 900
20-22.08 900

Koszty, zniżki grupowe, dla młodzieży, dla osób po kursie w Adur na sztucznej ścianie i zimowej turystyce

Koszt kursu obejmuje: szkolenie + wypożyczenie sprzętu, ubezpieczenie NNW(do 10 000zł), transport samochodowy na zajęcia z Bolechowic (Kobylan)

Koszty własne: noclegi, dojazd do kwatery, wyżywienie.

Zniżka dla osób po kursie wspinania na sztucznej ścianie w Adur; 100zł

Zniżki dla każdej osoby przy zgłoszeniu grupowym: grupa 4 osobowa-po 100zł, grupa 3 osobowa-po 80zł
Zniżki dla młodzieży(do 18 roku życia)-50zł
Zniżki -dla osób, które zrobiły Zimowy Kurs Turystyki w Adur: 50zł

Uwaga! zniżki nie sumują się, można skorzystać tylko z 1 zniżki

4 dniowy kurs skałkowy na własnej asekuracji

Jest to szkolenie dla osób po 4 dniowym kursie podstawowym(albo druga opcja po 2 dniowym kursie na sztucznej ścianie + 3 dniowym kursie ze ścianki w skały) czyli dla osób, które odbyły szkolenia skałkowe na drogach wyposażonych w stałe punkty i chcą przygotować się do wspinaczki tradycyjnej skałkowej i górskiej na drogach wymagających  zakładania własnych punktów asekuracyjnych. Mogą zgłosić się też osoby, które nie odbyły wcześniej kursu ale wspinają się samodzielnie w skałach na poziomie min.IV na drogach ubezpieczonych i przedstawią wykaz zrobionych przez siebie dróg skałkowych- prowadzenia na drogach o trudnościach min.IV, znają zasady asekuracji, zjazdów, węzłów.

Na kursie wspinamy się na drogach wymagających użycia własnych punktów zarówno 1 wyciągowych jak i wielowyciągowych, poznajemy podstawowe techniki autoratownicze.

Zajęcia trwają około 7 godzin dziennie i odbywają się w skałach w grupach do 4 osób z 1 instruktorem

Po skończeniu tego kursu można dostać świadectwo uprawniające dalsze szkolenie górskie(trzeba sprawnie prowadzić drogi min.IV na własnej asekuracji)

Jeśli chcemy kontynuować dalej szkolenie górskie (kurs taternicki) to albo możemy odbyć kurs skałkowy pełny 6 dniowy albo zrobić to w 2 blokach: kurs skałkowy podstawowy 4 dniowy(albo opcja kurs na sztucznej ścianie + kurs ze ścianki w skały)+ kurs skałkowy na własnej asekuracji 4 dniowy. Szkolenie odbyte w 2 blokach jest dłuższe ale lepiej przygotowuje do kursu taternickiego, pozwala przyswoić więcej wiedzy

Program kursu

Kurs prowadzony zgodnie z programem PZA

Zajęcia praktyczne:

Unifikacja wiedzy poszczególnych uczestników odnośnie umiejętności asekuracji, prowadzenia dróg, zjazdów.

Zapoznanie się ze sprzętem do własnej asekuracji (kości, friendy), nauka osadzania ich w skale, budowa stanowisk z własnych punktów.

Prowadzenie dróg jednowyciągowych z zakładaniem własnych przelotów, stanowisk asekuracyjnych, zjazdowych.

Wspinaczka na drogach  kilkuwyciągowych z asekuracją własną i mieszaną(punkty stałe i własne): asekuracja z górnego stanowiska, zmiana prowadzenia, zjazdy z pośrednimi stanowiskami.

Sytuacje awaryjne z którymi można się spotkać w ścianie: wycof, podchodzenie na linie, opuszczanie, podciąganie na linie partnera
Praktyka uzupełniana jest teorią w czasie pobytu w skałach: sprzęt używany do asekuracji, teoria asekuracji, rejony tradowe w Europie i Polsce, etyka wspinania, odczytywanie schematów dróg, skale trudności

termin/sezon 2023 cena podstawowa/zł
15-18.06 1200
15-18.07 1200
05-08.08 1200

Koszty, zniżki grupowe, dla młodzieży, dla osób po kursie skałkowym i zimowej turystyce w Adur

Koszt kursu obejmuje: szkolenie+wypożyczenie sprzętu, ubezpieczenie NNW(do 10 tys. zł), transport samochodowy na zajęcia z Bolechowic (Kobylan)

Koszty własne:  noclegi, dojazd do kwatery, wyżywienie.

Zniżki dla każdej osoby przy zgłoszeniu grupowym: 4 osoby-po 100zł, 3 osoby-po 80zł
Zniżki dla młodzieży(do 18 roku życia)-50zł
Zniżki dla osób, które ukończyły kurs skałkowy na drogach ubezpieczonych lub  kurs na sztucznej ścianie w Adur100zł
Zniżki -dla osób, które ukończyły zimowy kurs turystyki w Adur-50zł

Uwaga! zniżki nie sumują się , można wziąć tylko 1 zniżkę

 

3 dniowy kurs na drogach wielowyciągowych ubezpieczonych w skałkach podkrakowskich

Jest to szkolenie dla osób po kursie skałkowym na drogach ubezpieczonych, które interesują się wspinaczką na formacjach wyższych kilkuwyciągowych ale tylko z asekuracją stałą typową dla skałek. Kurs może być dobrym przygotowaniem przed samodzielną wspinaczką w takich rejonach jak El Chorro, Paklenica, gdzie można spotkać drogi wielowyciągowe ubezpieczone w stałe punkty. Zajęcia odbywają się na drogach 2, 3 i 4 wyciągowych(takie mamy w skałach podkrakowskich), są też zajęcia z autoratownictwa.

W grupie z instruktorem mogą być 4 osoby.

Na kurs wielowyciągowy może zgłosić się osoba, która  wspina się już w skałach, prowadzi drogi o trudnościach min. IV i ma ukończony kurs skałkowy 3/4 dniowy

Program kursu

Zajęcia praktyczne:

unifikacja i uzupełnienie wiedzy zdobytej wcześniej na kursie skałkowym:
asekuracja z dolnego i górnego stanowiska z użyciem 2 przyrządów, budowa  stanowisk,
prowadzenie wyciągu
zjazdy
wspinanie po drogach wielowyciągowych:
stopniowanie poziomu trudności: od łatwych i krótkich dróg do dróg dłuższych i trudniejszych, (w skałkach krakowskich mamy drogi do 4 wyciągów)
poznawanie różnych formacji: granie, płyty, kominy, zacięcia,
asekuracja z górnego stanowiska, zmiana prowadzącego na stanowisku w ścianie
zastosowanie liny dwużyłowej
seria zjazdów ze ściany,
odczytywanie schematów przebiegu dróg z przewodnika i orientacja w ścianie

zajęcia z autoratownictwa ścianowego: podchodzenie po linie, różne sposoby zjazdów, przejazd przez węzeł, autoratownictwo związane z odpadnięciem w ścianie: uwalnianie się od ciężaru wiszącego partnera, dotarcie do partnera, opuszczanie, podciąganie na linie(metoda U, flaszencug), wzywanie pomocy

Zajęcia praktyczne uzupełniane są teorią; sprzęt, asekuracja, taktyka (planowanie wspinaczek, taktyka prowadzenia wyciągu), przewodniki wspinaczkowe, skale trudności górskie, rejony w Europie do wspinaczek wielowyciągowych

termin/sezon 2023 cena podstawowa/zł
16-18.06 1000
14-16.07 1000
04-06.08 1000

Koszty, zniżki grupowe i dla osób po kursie skałkowym w Adur

Koszt: cena podstawowa (przy zgłoszeniu się 1 osoby pojedynczo) obejmuje szkolenie, sprzęt, ubezpieczenie NNW (do 10tys.zł).

Zniżka dla osób, które ukończyły kurs skałkowy w Adur: 100zł 
Zniżka  dla zgłoszonej grupy 4 osobowej : po 100zł od osoby, dla grupy 3 osobowej: po 80zł od osoby

Uwaga: można wziąć tylko 1 zniżkę

Szkolenia indywidualne vip, terminy do ustalenia

Możemy umówić się na indywidualny program szkolenia w skałkach podkrakowskich, mogą być 1 dniowe lub 2 dniowe sesje (lub dłuższe) o określonej tematyce albo regularny kurs skałkowy prowadzony dla osoby indywidualnej lub grupy zamkniętej w terminie poza grafikiem albo kurs prowadzony w systemie weekendowym (dla grupy).  Zajęcia trwają do 7 godz. dziennie, mogą być prowadzone dla pojedynczej osoby, a w grupie  do 4 osób ( z 1 instruktorem).

Przykładowe tematy sesji:

pierwsze kroki w skale-1 lub 2 dni zapoznania się ze specyfiką wspinaczki skałkowej- wspinanie na wędkę, asekuracja partnera, oswojenie się z wysokością, nauka poruszania się w skale, zakres zajęć do uzgodnienia z klientem

zajęcia doszkalające (uzupełnienie braków)  dla osób po kursie skałkowym, np. dla osób, które chcą się zgłosić na kurs taternicki

szkolenie z autoratownictwa i asekuracji

zajęcia z doskonalenia techniki wspinania

wspinanie na wielowyciągach

asekuracja własna

kurs skałkowy weekendowy

 Termin, czas szkolenia i zakres tematyczny do ustalenia z klientem.

Koszty, zniżki grupowe

Koszt 1 dnia szkolenia w skałkach przy zgłoszeniu 1 osoby: 700zł, przy zgłoszeniu się 2 osób razem: 800zł, zgłoszenia grupowe: 3 osoby – 900zł, 4-osoby; 1200zł

Cena obejmuje: szkolenie+ wypożyczenie sprzętu, ubezpieczenie NNW (do kwoty 10 tys. zł), dowóz samochodem z kwatery(Bolechowice, Kobylany) w skałki na zajęcia.

Koszty własne: noclegi, dojazd do kwatery, wyżywienie

Info poniżej dotyczy wszystkich rodzajów kursów skałkowych

Jak zapisać się na kurs? rezerwacja miejsc, warunki zgłoszeń

Żeby zapisać się na dany termin kursu wspinaczkowego należy zgłosić się mailowo lub telefonicznie i dokonać przedpłaty–   500zł (kurs 6 dniowy) lub 300zł (kurs 4 dniowy)   lub 200zl (kurs 2 dniowy) lub wpłacić całą kwotę należną za kurs.
Dopiero w momencie wpłaty możemy zająć się rezerwacją noclegu.
Resztę opłaty za kurs  można zrobić również na konto (przed lub w trakcie kursu) albo gotówką na miejscu w czasie kursu.
W tytule  przelewu wpisać rodzaj kursu i nazwisko

Konto bankowe do wpłat na kursy skałkowe
Adur Agencja Górska
Monika Niedbalska-Kopta
nr rachunku: 96 1140 2004 0000 3102 4774 3085
dla przelewu z zagranicy:
BIC/SWIFT: BREXPLPWMBK
IBAN: PL 96 1140 2004 0000 3102 4774 3085
Uwaga! przedpłata jest niezbędna do dokonania rezerwacji miejsca na dany termin. W przypadku rezygnacji z danego terminu przedpłata może być przesunięta na inny termin jeśli zgłosimy to na min. 2 tygodnie przed terminem albo w przypadku udokumentowanej choroby uczestnika, w przypadku całkowitej rezygnacji z kursu przedpłata przepada.

Ubezpieczenia:
Każdy uczestnik kursu musi mieć ubezpieczenie zdrowotne (NFZ lub europejskie dla osób mieszkających poza granicami Polski)
Osoby, które nie mają ubezpieczenia zdrowotnego z NFZ powinny wykupić dodatkowo ubezpieczenie od kosztów leczenia w razie wypadku (KL)
Wiek;
Osoby niepełnoletnie
16-18 lat mogą uczestniczyć samodzielnie (bez opieki rodziców)
14-16 lat mogą uczestniczyć pod opieką rodziców(opieka w kwaterze po zajęciach)
Uczestnictwo osoby nieletniej wymaga pisemnej zgody obojga opiekunów prawnych
Osób młodszych poniżej lat 14 nie przyjmujemy na kurs skałkowy, natomiast może rodzic z dzieckiem zgłosić się indywidualnie na wspinaczkę rekreacyjną.
Osoby pełnoletnie: bez ograniczeń wiekowych
Wymogi zdrowotne:
Osoby niepełnoletnie muszą mieć badania lekarskie (może być lekarz rodzinny), stwierdzające brak przeciwwskazań do uprawiania sportu
Osoby pełnoletnie (o ile nie chcą zrobić sobie przed kursem badań) muszą podpisać oświadczenie o dobrym stanie zdrowia
Do kursu może przystąpić osoba zdrowa, bez poważnych schorzeń typu: choroby serca, padaczka, choroby psychiczne.
Niektóre schorzenia jak cukrzyca, czy przebyte kontuzje (np. kręgosłupa) wymagają zgłoszenia instruktorowi.
Każdy, kto przystępuje do kursu skałkowego powinien mieć dobrą kondycję psychofizyczną i brak lęku wysokości

Vouchery

Vouchery: można wykupić dla kogoś kurs  lub zajęcia indywidualne w formie bonu upominkowego (voucher), bon jest ważny przez okres 1 roku od momentu wykupu, za voucher trzeba zapłacić pełną kwotę szkolenia, które się wybrało. Voucher (może być na nim konkretny tekst np. z życzeniami ) wysyłamy w formie elektronicznej(do wydruku) albo listownie. Voucher jest bezzwrotny

Miejsce szkolenia, dojazd, noclegi

Terenem naszych działań jest Jura Krakowska. Skałki podkrakowskie  to największy i najpiękniejszy pod względem wspinaczkowym i krajobrazowym wapienny rejon w Polsce. Takie dolinki jak Kobylańska, Bolechowicka, Będkowska czy skały w okolicach Jerzmanowic (Dolina Szklarki) cieszą się wielką popularnością wśród polskich wspinaczy. Jest tu ogromny wybór dróg o różnych stopniach trudności, dużo jest dróg łatwych, odpowiednich dla kursantów. Skały są lite, większość dróg jest świetnie ubezpieczona atestowanymi ringami, ale są też drogi, gdzie trzeba zakładać własną asekurację. Także jest to świetny poligon do nauki wspinaczki. Nasze szkolenie odbywa się w Kobylanach, Bolechowicach, dol. Będkowskiej i w Jerzmanowicach.

Noclegi w kwaterach na okres szkoleń:  możemy zarezerwować miejsca w kilku kwaterach: w  Bolechowicach, Kobylanach, Zelkowie-wsiach położonych blisko skałek. Można też rezerwacji dokonać samemu.

Koszt noclegu dla 1 osoby:
Kwatera  w Bolechowicach: pokoje 4 ,3, 2 lub 1 osobowe z łazienką, dostęp do internetu, ogólnodostępna kuchnia i living room z tv, bezpłatny parking, ceny od 50 do 70zł od osoby za dobę.  Do rezerwacji potrzebna jest wpłata zaliczki za nocleg.
W kwaterze jest pościel, wyposażona kuchnia (lodówka, kuchenka, garnki).
Oprócz tego są agroturystyki w Kobylanach, Zelkowie, Ujeździe, Będkowicach

Noclegi pod namiotem:

W Dolinie Będkowskiej Brandysówka: pole namiotowe(wc, prysznice, możliwość żywienia)-trzeba mieć własny samochód, żeby tam dojechać i w trakcie kursu dojeżdżać na miejsce zajęć.

W Dol. Kobylańskiej jest możliwość biwakowania na dziko (gratis)- trzeba mieć własny sprzęt biwakowy, nie ma sanitariatów.

Jedzenie na miejscu: Zakupy spożywcze robi się w pobliskich sklepach w Bolechowicach, Kobylanach, posiłki można przyrządzać w kwaterze, w Kobylanach  jest restauracja z dobrym i niedrogim jedzeniem „Sen o Dolinie”, dla osób zmotoryzowanych pizzerie i restauracje w Zabierzowie.  Można też zamawiać jedzenie telefonicznie do kwatery.

Dojazd: osoby zmotoryzowane: powinny się stawić do wybranej kwatery w dniu rozpoczęcia kursu do godz. 9 rano albo w przeddzień.
Osoby niezmotoryzowane  przyjeżdzające w sobotę rano z Krakowa (w  dniu rozpoczęcia kursu)  mogą umówić się na dojazd z instruktorem i dojechać z nim do kwatery w Bolechowicach lub Karniowicach w Zabierzowie na parkingu dworca PKP, do Zabierzowa trzeba dojechać samodzielnie z Krakowa z Dworca Głównego PKP pociągiem relacji Kraków-Oświęcim. Można też dojechać samemu z Krakowa autobusem (chociaż w sobotę kursują rzadko) albo uberem.
Osoby niezmotoryzowane przyjeżdżające w przeddzień do Krakowa mogą dojechać na miejsce do kwatery autobusem
Opcje dojazdu autobusem: Matysik Bus(Kraków-Krzeszowice przez Bolechowice) jadący spod Uniwersytetu Ekonomicznego(ul.Rakowicka-dość blisko dworca głównego PKP i Galerii Krakowskiej) przez Kleparz, Pl.Inwalidów, jeździ on regularnie w dni powszednie.
Albo tramwajem z okolic dworca na pętlę Małe Bronowice, stamtąd autobusem 268 lub 248 do Bolechowic lub Karniowic.
Bus 268 jedzie  do Karniowic (przez Bolechowice), bus 248 -do Zelkowa (przez Bolechowice). Jeżdżą dosyć często w dni powszednie ale w sobotę rzadko, także dojazd w sobotę rano polecany jest pociągiem do Zabierzowa.
W Bolechowicach wysiada się na głównym przystanku (widać z prawej strony kościół), do kwatery w Bolechowicach jest ok. 5 min. na piechotę. Do Hotelu w Karniowicach trzeba wysiąść na następnym przystanku za Bolechowicami w Karniowicach(z przystanku 1 min, na piechotę)

Co zapewniamy na okres kursu?

Zapewniamy:

szkolenie według założeń programowych danego rodzaju kursu
kadra instruktorska; instruktor PZA uprawniony do szkolenia skałkowego
komplet atestowanego sprzętu wspinaczkowego (również buty wspinaczkowe)
Zniżki za zgłoszenia grupowe, dla młodzieży, dla osób, które wcześniej zrobiły inny kurs w szkole Adur
dostęp do materiałów szkoleniowych, przewodników wspinaczkowych
ubezpieczenie NNW na kwotę 10 tys.zł

Dajemy możliwość
transport samochodem (gratis): w trakcie kursu kursanci jeżdżą na zajęcia w skały samochodem z instruktorem(z kwatery w skały), osoby niezmotoryzowane przyjeżdżające na kurs w sobotę rano do Krakowa(pociąg/autobus) mogą umówić się z instruktorem na podwiezienie z Zabierzowa(z Krakowa do Zabierzowa jest szybki transport pociągiem) do kwatery (Bolechowice)
rezerwacja miejsc noclegowych w kwaterach w Bolechowicach/Kobylanach

Po zakończeniu kursu skałkowego absolwenci dostają: świadectwa ukończenia kursu, zdjęcia w formie elektronicznej

Co zabrać na kurs, przyjazd i wyjazd: o której zaczyna się kurs i o której godzinie kończy

Osoby niepełnoletnie muszą mieć zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do odbycia zajęć sportowych i zgodę pisemną od opiekunów na odbycie kursu

Ekwipunek, który trzeba zabrać na kurs wspinaczkowy  – wygodne ubranie typu sportowego(w przypadku chłodnej pogody polar, kurtka), buty podejściowe typu adidasy, plecak do noszenia sprzętu pod ścianę ok.25-30 litrów, jeśli ktoś ma własne buty wspinaczkowe to dobrze je zabrać ale dla osób nie posiadających butów mamy na wyposażeniu profesjonalne buty. Jeśli chodzi o noclegi to na miejscu w każdej kwaterze jest pościel, naczynia kuchenne. W przypadku noclegu pod namiotem trzeba zabrać: namiot, śpiwór, karimat, naczynia do gotowania

Przyjazd na kurs – należy przyjechać na miejsce do kwatery albo: rano w dniu rozpoczęcia kursu do godz.8-9 rano albo w przeddzień popołudniu. Osoby mieszkające w Krakowie mogą codziennie dojeżdżać na zajęcia z domu (opcja samochodowa jest optymalna, dojazd autobusem jest raczej niekomfortowy))
Wyjazd – zajęcia ostatniego dnia kończą się ok. godz.15.