Rezerwacje

Na kurs należy zgłosić się mailowo lub telefonicznie najpóźniej 1 tydzień przed wybranym terminem (ale lepiej wcześniej) i zarezerwować miejsce wpłacając opłatę rezerwacyjną (bezzwrotną) na konto podane poniżej. Uwaga! opłata rezerwacyjna  jest niezbędna do rezerwacji miejsca na dany termin

Kontakt: e-mail: info@szkolawspinania-adur.pl   tel. kom. 605 949 772

Opłaty rezerwacyjne na poszczególne kursy:
kursy skałkowe  w Polsce – 500 zł (kursy 6 dniowe) albo 300zł (kursy 4 dniowe) albo 200zl (kursy 2 dniowe)
kursy skałkowe zagraniczne – 600 zł
obozy skałkowe zagraniczne-500zł
kurs turystyki zimowej – 600 zł
kursy taternickie -1000zł,  kursy wspinaczki wielowyciągowej – 800 zł
Wpłaty należy dokonać przelewem na konto.
W tytule przelewu wpisać:
Imię i nazwisko uczestnika, rodzaj kursu i termin

W przypadku rezygnacji z danego terminu wpłacona opłata może być przesunięty na inny termin (jeśli zostanie zmiana terminu zgłoszona na min. 3 tygodnie przed kursem i jest uzasadniona np. udokumentowaną chorobą uczestnika), w przypadku całkowitej rezygnacji  zadatek przepada.

 Konto do wpłat:  na kursy skałkowe, rekreację

Adur-agencja górska Monika Niedbalska Kopta

96 1140 2004 0000 3102 4774 3085
dla przelewu z zagranicy:
BIC/SWIFT: BREXPLPWMBK
IBAN: PL 96 1140 2004 0000 3102 4774 3085

Konto do wpłat: na kursy górskie taternickie i turystyki:

Climbermania-Paweł Kopta nr konta  76 1140 2004 0000 3502 6263 3719

dla przelewu z zagranicy: BIC/SWIFT: BREXPLPWMBK
IBAN: PL 76 1140 2004 0000 3502 6263 3719

 

Jak należy przygotować się do uczestnictwa

Zrobić rezerwację na dany termin kursu
Przygotować się kondycyjnie i sprzętowo.
Osoby niepełnoletnie muszą mieć pisemną i telefoniczną zgodę obojga rodziców.
Przed kursem poleca się przebadać się u lekarza w celu wykluczenia schorzeń uniemożliwiających lub utrudniających odbycie kursu (jak lęk wysokościowy, padaczka, choroby serca)-jeżeli nie znamy faktycznego stanu zdrowia
Osoby niepełnoletnie muszą mieć zaświadczenie lekarskie, stwierdzające dobry stan zdrowia(umożliwiający uczestnictwo w zajęciach sportowych).
Osoby dorosłe, które nie posiadają zaświadczenia lekarskiego muszą podpisać oświadczenie o dobrym stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do uprawiania sportu.
Osoba, która nie posiada ubezpieczenia zdrowotnego obowiązującego na terenie kraju, w którym odbywa się kurs powinna wykupić polisę ubezpieczeniową
Na kursy odbywające się zagranicą trzeba mieć kartę EKUZ (otrzymaną w NFZ) o podleganiu ubezpieczeniu w Polsce(lub zaświadczenie z  innego kraju Unii) albo wykupić  ubezpieczenie od kosztów leczenia KL.
Na kursy wspinaczki górskiej w Dolomitach, Austrii, Chorwacji trzeba dodatkowo wykupić ubezpieczenie od akcji helikopterowej w górach.