Kurs na sztucznej ścianie w Krakowie

Kurs wspinania na sztucznej ścianie w Krakowie

Rekomendacja Polskiego Związku Alpinizmu

Oprócz kursów  w naturalnych skałach mamy do zaproponowania 2 dniowy kurs wspinania na sztucznej ścianie na krakowskich ścianach (Reni Sport, Avatar). Jest to szkolenie dla osób początkujących, które chcą zapoznać się ze specyfiką wspinania w warunkach laboratoryjnych, na obiekcie sztucznym.. Obecnie wiele osób uprawia wspinaczkę halową, traktując ją albo jako trening (np. zimą) przed sezonem letnim skałkowym albo jako autonomiczną formę ruchu (tak jak zajęcia fitness), na ścianie można wspinać się z liną na wyższych formach albo bez liny na niższych (bouldering).

Zajęcia trwają po ok.6- 7 godzin dziennie, mogą odbywać się w grupie do 4 osób

Kursy na sztucznej ścianie są dobrym przygotowaniem przed kursami skałkowymi (w plenerze) w sezonie wiosennym i letnim. Zima jest idealnym okresem, żeby zacząć naukę wspinania, tak, żeby na wiosnę mieć już lepszą formę fizyczną i żeby podołać trudom wspinaczki skałkowej.
Kursy te prowadzimy według podanego grafika w sezonie zimowym, ale można też umówić się na  inny termin przez cały rok.

Uzupełnieniem 2 dniowego  kursu na sztucznej ścianie jest 4 dniowy kurs skałkowy podstawowy: jest kontynuacją i zapoznaniem się ze wspinaniem w terenie naturalnym czyli w skałkach.   Jest to wariant korzystny dla osób, które np. zimą zgłoszą się na 2 dniowe szkolenie na hali aby przekonać się czy podoba im się wspinanie a latem będą kontynuować szkolenie w terenie naturalnym. Szczegóły odnośnie 4 dniowego kursu skałkowego znajdują się w zakładce kursy skałkowe na Jurze

 

Możemy też przeprowadzić 1 dniowe szkolenie   przygotowujące do wspinania na sztucznej ścianie, jest dla osób, które nigdy nie miały do czynienia z tym sportem i chcą spróbować tej aktywności,  terminy uzgadniane są  indywidualnie.

Uwaga! konkretne terminy są ogłaszane na sezon zimowy i jesienny, wiosną i latem można umówić się na szkolenia indywidualne w terminach uzgodnionych przez klienta

Program Kursu

2 dniowy Kurs na sztucznej ścianie prowadzimy zgodnie z ustaleniami PZA

Zapoznanie się ze sprzętem wspinaczkowym(wiadomości o linach, butach, uprzężach..), nauka węzłów potrzebnych do wspinaczki linowej (ósemka, flagowy, wyblinka, kluczka..), omówienie specyfiki wspinaczki halowej: wspinanie z liną(wędka, prowadzenie), bouldering (bezlinowe krótkie formy)

Nauka zasad asekuracji partnera w czasie wspinania na wędkę i podczas prowadzenia(podawanie liny, blokowanie, postawa asekurującego, opuszczanie partnera po skończonej wspinaczce, wyłapywanie odpadnięć)

Nauka  prowadzenia czyli wspinaczki z asekuracją dolną(wpinanie liny w przeloty, przewiązanie na górnym stanowisku)

Technika wspinania- (optymalne ustawianie ciała w różnych formacjach: płytach, przewieszkach, zacięciach),wykorzystanie chwytów i stopni

Wspinaczka z asekuracją dolną z wykorzystaniem stałych punktów asekuracyjnych

Omówienie treningu wspinaczkowego(ogólnorozwojowego i specjalistycznego) przygotowującego organizm do uprawiania sportu wspinaczkowego, zasad rozgrzewki przed  i rozciągania po wspinaniu, diety wspinacza.

Omówienie wspinaczki halowej jako sportu: zawody wspinaczkowe: bouldering, czasówka, zawody na trudność.

1 dniowe szkolenie: trwa ok. 5-6 godzin, jest to zapoznanie się ze sprzętem, specyfiką wspinania: poruszanie się (technika wspinania) na małych formacjach bez liny, przywiązywanie liny do uprzęży, nauka bezpiecznej asekuracji partnera, wspinaczka na wyższych formacjach na wędkę (z liną z góry), oswajanie się z wysokością i odpadnięciem

 

2 dniowy kurs na sztucznej ścianie terminy 2024 cena podstawowa/zł

Koszty, zniżki grupowe, warunki uczestnictwa, wiek uczestnictwa

Koszt kursu 2 dniowego 600zl, 1 dniowego 400zł, zawiera szkolenie, wypożyczenie sprzętu (również buty wspinaczkowe), ubezpieczenie NNW( do 10 tys.zł). Cena podstawowa obowiązuje przy zgłoszeniu się 1 osoby, dla grupy zgłaszającej się na jeden termin mamy zniżki

Zniżki grupowe na kurs 2 dniowy: przy zgłoszeniu się razem grupy 4 -osobowej –200zł dla każdej osoby,  dla grupy 3 osobowej-150 zł dla  każdej osoby a dla 2 osób-100 zł dla każdej osoby.

Na kurs 1 dniowy zniżki grupowe: grupa 4 osobowa-po 100zl od każdej osoby, grupa 3 osobowa-po 80zł od każdej osoby, dla 2 osób po 50zł od każdej osoby

Absolwentom naszego kursu na sztucznej ścianie udzielamy  zniżek na następne kursy wspinania w skałach.

Koszty własne: wstęp na ścianę ok.30 zł-40zł dziennie, nocleg (osoby spoza Krakowa).

Na kurs może zgłosić się osoba od 14 roku życia, z tym, że osoba niepełnoletnia musi mieć zgodę rodziców i zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu.

Do kursu może przystąpić osoba zdrowa, bez poważnych schorzeń typu: choroby serca, padaczka, choroby psychiczne.
Niektóre schorzenia jak cukrzyca, czy przebyte kontuzje (np. kręgosłupa) wymagają zgłoszenia instruktorowi.
Każdy, kto przystępuje do kursu wspinaczkowego powinien mieć dobrą kondycję psychofizyczną i brak lęku wysokości