Kurs taternicki-sierpień Hala Gąsienicowa

Na Hali Gąsienicowej są klasyki kursowe, świetne na początek szkolenia: Grań Kościelców można połączyć z płytą Lerskiego i po przejściu grani zjechać drogą Gnojka, Środkowe i Prawe Żebro Skrajnego Granata, drogi o trudnościach nie przekraczających IV+ z krótkim podejściem i możliwością zjazdu z Prawego Żebra, dalej na Zadnim Granacie Filar Staszla-piękna, długa droga o trudnościach V, z dobrą asekuracją i urozmaiconymi formacjami, Setka na Zadnim Kościelcu, długa i nietrudna droga-IV, z wyjściem na szczyt Zadniego Kościelca i możliwością kontynuacji dalej granią na główny szczyt Kościelca. wreszcie ściana zach. Kościelca z pięknymi drogami, o  trudnościach V-VI jak Byczkowski, Stanisławski czy Sprężyna. Jest gdzie się wspinać.