Szkoła wspinania Moniki Niedbalskiej i Pawła Kopty
Obozy i kursy skałkowe El Chorro Hiszpania, 
    zimowe kursy taternickie, kursy skałkowe jura krakowska, kursy wspinaczki górskiej Tatry - Dolomity

Kursy zimowej turystyki wysokogórskiej

Założenia programowe

Jest to szkolenie dla turystów, którzy chcą bezpiecznie uprawiać turystykę zimową w Tatrach a również turystykę w górach lodowcowych (Alpy), gdzie nawet w terenie nie wspinaczkowym warto umieć korzystać ze sprzętu alpinistycznego i znać podstawowe zasady asekuracji. Wykwalifikowany turysta powinien umieć poruszać się po lodowcu z wykorzystaniem liny alpinistycznej, raków, czekana, znać sposoby wydostania się ze szczeliny, zjechania na linie ze stromego uskoku lodowego, powinien umieć posługiwać się kompasem w sytuacji zabłądzenia.

W Tatrach zimą z racji występowania specyficznych, trudnych warunków i niebezpieczeństw bezwzględnie należy korzystać z raków, czekana, czasami z liny, posiadać wiedzę o zagrożeniach lawinowych, nawigacji w terenie, biwakowaniu w górach.

Podstawy tej wiedzy można nabyć właśnie na  naszych kursach

Rodzaje kursów:

Kurs I stopnia podstawowy: w szkoleniu mogą uczestniczyć osoby bez wcześniejszego przygotowania alpinistycznego, wystarczy mieć doświadczenie turystyczne i dobrą kondycję. W grupie może być do 6 osób (z 1 instruktorem)

Kursy 1 stopnia prowadzimy w systemie 4 dniowym (program PZA) i nowość! weekendowym 2 dniowym

Kurs II stopnia zaawansowany 3 dniowy, dla osób po kursie turystyki zimowej I stopnia lub dla osób po wcześniejszym szkoleniu wspinaczkowym np. kurs taternicki letni. W grupie może być do 4 osób (z 1 instruktorem)


Podstawowy Kurs I stopnia(według założeń PZA)  obejmuje 4 dni zajęć w terenie i 3 bloki wykładowe.

Ponieważ jest to kurs dla ludzi lubiących chodzić po górach to w miarę możliwości (warunki pogodowe i lawinowe) staramy się jak najwięcej wychodzić w teren nie tylko na ćwiczenia ale zdobyć przynajmniej jeden szczyt.
Zajęcia terenowe trwają od rana (godz.9) do popołudnia (ok 6-7 godz) a wieczorem są wykłady (3 wykłady-oprócz ostatniego dnia).

W ramach zajęć praktycznych:
1.Na stoku śnieżnym: poruszanie się z czekanem, w rakach, hamowanie obsunięć czekanem.
2. Na stoku lodowym i mikstowym: poruszanie się w rakach, z czekanem (technika francuska, frontalna)
3. Zajęcia lawinowe: podstawy ratownictwa lawinowgo, posługiwanie się sprzętem lawinowym (detektor, sonda, łopata)
4. Zajęcia techniczne: węzły, wykorzystywanie liny alpinistycznej w stromym terenie: zjazd, asekuracja lotna i stanowiskowa.
Stanowiska w śniegu (grzyb śnieżny, czekan, szabla śnieżna) i lodzie(śruby lodowe)
5. Budowa jamy śnieżnej (realizowane w przypadku wystarczającej ilości śniegu)
6. Wycieczka wysokogórska – wejście na szczyt lub przełęcz w otoczeniu Hali Gąsienicowej np. na Świnicę, Granaty, Kościelec, Zawrat, z użyciem raków, czekana, z zakładaniem szlaku (torowaniem), przejście stromszego odcinka z asekuracją lotną. Wybór celu uzależniony od warunków pogodowych i śniegowych(stopień zagrożenia lawinowego) i możliwości grupy.
7. Nawigacja -poruszanie się w terenie z mapą, kompasem, gps, wyznaczanie azymutu
Opcjonalnie:
Podstawowe elementy ratownictwa lodowcowego
Wspinaczka na stromych ściankach lodowych lub mikstowych (z asekuracją górną)
 
Na zajęciach teoretycznych:
Sprzęt,węzły alpinistyczne, ekwipunek turysty zimowego, biwaki
Zagrożenie lawinowe-profilaktyka lawinowa
Niebezpieczeństwa gór w warunkach zimowych i lodowcowych.
Opcjonalnie:
Podstawy nawigacji w terenie: mapa, kompas, gps.

Oprócz tego mamy w ofercie skrócony kurs weekendowy (sobota-niedziela) 2 dniowy.

Kurs obejmuje 2 dni działań w terenie i 1 blok wykładowy, jest to ABC dla zimowego turysty; uczy podstaw bezpiecznego działania w górach zimą:

Zajęcia praktyczne

Na stoku śnieżnym: poruszanie się z czekanem, w rakach, hamowanie obsunięć czekanem.
Na stoku twardym (lód, zmrożony śnieg): poruszanie się w rakach, z czekanem
Wykorzystywanie liny alpinistycznej w stromym terenie: zjazd, asekuracja lotna i stanowiskowa.
 Zajęcia lawinowe: podstawy ratownictwa lawinowgo, posługiwanie się sprzętem lawinowym (detektor, sonda, łopata)
Budowa jamy śnieżnej (realizowane w przypadku wystarczającej ilości śniegu)
Nawigacja -poruszanie się w terenie z mapą, kompasem, gps, wyznaczanie azymutu
W przypadku dobrych warunków terenowych część z tych zajęć może być realizowana w trakcie wycieczki na szczyt lub przełęcz np. Świnica, Zawrat, w przypadku gorszych warunków terenowych(np. opady śniegu, wysokie zagrożenie lawinowe) zajęcia techniczne realizowane są np. w okolicy Zmarzłego lub Zielonego Stawu Gąsienicowego.

Blok wykładowy
 sprzęt, ekwipunek turysty zimowego, niebezpieczeństwa zimowe w górach, profilaktyka lawinowa

 

Kurs turystyki II stopnia obejmuje 3 dni zajęć w terenie i 2 bloki wykładowe

W ramach zajęć praktycznych:
1. doskonalenie i uzupełnienie umiejętności technicznych (z kursu podstawowego):
hamowanie czekanem, asekuracja lotna i stanowiskowa, operacje linowe: zjazdy, poręczowanie, ćwiczenia lawinowe.
2. wejście na szczyt, przejście odcinka grani z zastosowaniem technik linowych (asekuracja lotna, stanowiskowa, podejście po poręczówce, zjazd na linie)
3. zajęcia lodowcowe: poruszanie się z asekuracja lotną po lodowcu, techniki ratownicze: wychodzenie i  wyciąganie partnera ze szczeliny, podchodzenie po linie
Opcjonalnie: wspinaczka po ściankach lodowych i mikstowych z asekuracją górną
 
W ramach zajęć teoretycznych:
– taktyka działania w górach, biwakowanie
– niebezpieczeństwa gór lodowcowych- techniki ratownicze stosowane w szczelinach
-profilaktyka lawinowa-przypomnienie

Uwaga!
Przedstawione powyżej programy kursów to propozycje, które mogą być modyfikowane na życzenie uczestników albo ze względu na warunki pogodowe. Zakres realizacji zajęć terenowych uzależniony jest wybitnie od warunków terenowych i pogodowych (stopień zagrożenia lawinowy, wiatr, ilość śniegu) 
Zajęcia na obu kursach prowadzone są przez instruktorów alpinizmu  i taternictwa Polskiego Związku Alpinizmu w grupach do 6 osób ( kurs I stopnia) i w grupach do 4 osób (kurs II stopnia). Kursy odbywają się na Hali Gąsienicowej, bazą noclegową jest schronisko Murowaniec