Przewodnictwo- wspinaczki w Tatrach

Pierwsza połowa czerwca-przejście przewodnickie drogi Międzymiastowej o trudnościach VI+ na wschodniej Mnicha odbyło się w dobrych warunkach wspinaczkowych i pogodowych (skała sucha, słoneczna)