Majówka w skałkach podkrakowskich

Majówka to już zwyczajowo okres wzmożonego ruchu wspinaczkowego, w nasze krakowskie skały przyjeżdżają wspinacze z całej Polski, sporo jest też kursów, ma jak zwykle mamy w tym czasie kursy skałkowe, głównie szkolimy w dol.Kobylańskiej, na ostańcach Jerzmanowickich, w dol.Będkowskiej.