Kurs skałkowy zaawansowany

Osoby, które wspinają się w skałach, ale wcześniej nie robiły kursu skałkowego i obawiają się, że nie wszystko robią bezpiecznie, zgodnie z zasadami górskiego bhp, chcą usystematyzować i uzupełnić swoją wiedzę mogą zgłosić się na indywidualne szkolenie uzupełniające, terminy ustalamy z osobą(osobami)  zainteresowaną(nymi)