Kurs skałkowy na własnej asekuracji

Kurs skałkowy na własnej asekuracji jest dla osób, które wspinają się już w skałach na drogach ubezpieczonych, np. są po kursie podstawowym 4 dniowym i chcą przygotować się do dalszego szkolenia taternickiego, po ukończeniu tego kursu można dostać świadectwo uprawniające do uczestnictwa w kursie taternickim, na zdjęciu wspinanie z zakładaniem własnych przelotów na płn. ścianie Kuli (droga o trudnościach IV) w Dolinie Kobylańskiej. Kula jest świetnym poligonem do nauki zakładania własnej asekuracji, mamy tu drogi nieubezpieczone od trójkowych do piątkowych