Kurs skałkowy 6 dniowy

Najczęściej wybierane kursy skałkowe to pełne kursy 6 dniowe, obejmujące zarówno wspinaczkę typowo skałkową1 wyciągową na drogach ubezpieczonych jak i wspinaczkę przygotowującą do dalszego szkolenia w górach(wspinaczka na własnej asekuracji i na wielowyciągach), po takim kursie można myśleć o dalszej górskiej edukacji w górach