Rejony skalne - Europa, Afryka Płn.

Przewodnik jest w fazie przygotowania i na razie obejmuje kilkanaście rejonów skalnych. Będzie systematycznie uzupełniany. Mam nadzieję, że powstanie przewodnik po najciekawszych skałach Europy i Afryki Płn. Część materiałów była umieszczana przeze mnie wcześniej w Górach, Magazynie Górskim i na stronie www.wspinanie.pl

Hiszpania:

Grecja

Leonidio

Chorwacja

Słowacja:

Francja

Włochy

Maroko

 

ADUR - szkoła wspinania Moniki Niedbalskiej i Pawła Kopty