ZIMOWE KURSY TURYSTYKI WYSOKOGÓRSKIEJ

RODZAJE KURSÓW, PROGRAM KURSU  TERMINY, CENY, PROMOCJE
WARUNKI ZGŁOSZENIA, WPŁATY   WAŻNE INFORMACJE
 

Rezerwacja miejsca na kursie:

Żeby zapisać się na dany termin kursu należy zgłosić sie mailowo lub telefonicznie i dokonać  przedpłaty (zadatek)  250 zł  lub wpłacić całą kwotę należną za kurs.
Dopiero w momencie wpłaty możemy zająć się rezerwacją noclegu.
Resztę opłaty za kurs (poza zadatkiem) można zrobić również na konto (przed lub w trakcie kursu) albo gotówką na miejscu w czasie kursu. 
 
w tytule przelewu należy wpisać: ZIMOWY (ZAAWANSOWANY) KURS TURYSTYKI GÓRSKIEJ + NUMER TURNUSU + NAZWISKO UCZESTNIKA
 
Konto bankowe do wpłat:
nr rachunku: 76 1140 2004 0000 3502 6263 3719
Paweł Kopta-Climbermania
ul.Celiny 5 Mogilany 32-031
 
dla przelewu z zagranicy:
BIC/SWIFT: BREXPLPWMBK
IBAN: PL 76 1140 2004 0000 3502 6263 3719
 
Uwaga! przedpłata (zadatek) jest niezbędna do rezerwacji miejsca na dany termin
 
W przypadku rezygnacji z danego terminu wpłacony zadatek może być przesunięty na inny termin (jeśli zostanie zmiana terminu zgłoszona na min. 2 tygodnie przed kursem), przypadku całkowitej rezygnacji zadatek przepada. 

 

Ubezpieczenia:
Każdy uczestnik kursu musi mieć ubezpieczenie zdrowotne (NFZ lub europejskie dla osób mieszkających poza granicami Polski) 
Osoby, które nie mają ubezpieczenia zdrowotnego z NFZ powinny wykupić dodatkowo ubezpieczenie od kosztów leczenia w razie wypadku (KL)
 
Wiek: 
Osoby niepełnoletnie: 
16-18 lat mogą uczestniczyć samodzielnie (bez opieki rodziców) 
14-16 lat mogą uczestniczyć pod opieką rodziców 
12-14 lat mogą uczestniczyć pod opieką rodziców w kursie na drogach ubezpieczonych
Uczestnictwo osoby nieletniej wymaga pisemnej zgody obojga opiekunów prawnych 
Osoby pełnoletnie: bez ograniczeń wiekowych
 
Wymogi zdrowotne:
do kursu może przystąpić osoba zdrowa, bez poważnych schorzeń typu: choroby serca, padaczka, choroby psychiczne.
Niektóre schorzenia jak cukrzyca, czy przebyte kontuzje (np. kregosłupa) wymagają zgłoszenia instruktorowi.
Osoby niepełnoletnie muszą mieć badania lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do uprawiania sportu i turystyki górskiej
Osoby pełnoletnie (o ile nie chcą zrobić sobie przed kursem badań) muszą podpisać oświadczenie o dobrym stanie zdrowia
Każdy, kto przystępuje do kursu skałkowego powinien mieć dobrą kondycję psychofizyczną i brak lęku wysokości

ADUR - szkoła wspinania Moniki Niedbalskiej i Pawła Kopty