KURSY SKAŁKOWE

KURSY TERMINY, CENY, PROMOCJE MIEJSCE SZKOLENIA NOCLEGI
WARUNKI ZGŁOSZENIA, WPŁATY  CO ZABRAĆ NA KURS? DOJAZD PROGRAM KURSU PZA

 

Program  Polskiego Związku Alpinizmu podstawowego kursu wspinaczki w skałach

Cel kursu:
Kurs przygotowuje do samodzielnego wspinania w rejonach skałkowych niemających charakteru górskiego. Daje również podstawy do korzystania ze sztucznych obiektów wspinaczkowych. Ukończenie i zaliczenie kursu uprawnia do uczestnictwa w kursie taternickim.
 
Zasady uczestnictwa:
Ukończone 18 lat, osoby niepełnoletnie mogą być szkolone po uzyskaniu pisemnej zgody podpisanej przez obojga rodziców (prawnych opiekunów).
 
Forma zajęć:
Kurs prowadzony jest w formie zajęć praktycznych w skałach przeplatanych teorią. Zajęcia praktyczne oprócz wspinania w skałach mogą być realizowane na sztucznych ściankach wspinaczkowych lub innych obiektach do tego celu przygotowanych (np.: bunkry, murki, drzewa itp.). Zajęcia teoretyczne są uzupełnieniem części praktycznej, nie muszą mieć charakteru wykładów wygłaszanych w sali, mogą być prowadzone w inny sposób, np. w terenie w trakcie przerwy w ćwiczeniach praktycznych.W ramach kursu muszą się odbyć zajęcia na zrzutni (nauka wyłapywania odpadnięć).
 
Czas trwania: Kurs trwa 6 dni, z czego 5 dni musi odbyć się w terenie.
 
Liczba szkolonych: Do czterech kursantów na jednego instruktora.
 
Prowadzący:
Instruktorzy PZA - wspinaczki skalnej, taternictwa i alpinizmu. Pierwszą część kursu (tematyka nie obejmująca wspinaczki na własnej asekuracji) mogą również prowadzić instruktorzy sportu PZA.
 
Ukończenie kursu:
Absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z programem PZA, podpisane przez instruktora szkolącego (oraz kierownika kursu jeśli kurs był organizowany przez klub lub szkołę wspinaczkową). Organizator ma obowiązek wręczyć każdemu uczestnikowi program kursu, w celu umożliwienia kursantowi kontrolowania jakości świadczonej usługi.
Warunkiem zaliczenia kursu jest opanowanie wymienionych w programie umiejętności w zakresie techniki asekuracji i pozostałych technik linowych oraz samodzielne i swobodne pokonywanie z dolną asekuracją dróg skalnych o trudnościach co najmniej IV w skali UIAA.
 
Treści zajęć teoretycznych:
 1. Omówienie podstawowego sprzętu wspinaczkowego.
 2. Teoria asekuracji (bouldering – asysta, wspinaczka na wędkę, z dolną asekuracją).
 3. Zjazdy na linie, wychodzenie po linie.
 4. Podstawowe formacje skalne.
 5. Niebezpieczeństwa wspinania ze szczególnym uwzględnieniem wspinania skałkowego.
 6. Formy uprawiania wspinaczki, style wspinania, skale trudności, przewodniki i rejony wspinaczkowe.
 7. Zasady uprawiania wspinaczki w Polsce, system szkolenia PZA, dostęp do skał (Nasze Skały, i inne organizacje).
 8. Normy etyczne obowiązujące w środowisku wspinaczy, zagadnienia ochrony przyrody.

Treści zajęć praktycznych:

 • wiązanie się liną z zastosowaniem uprzęży (podwójną ósemką)
 • praktyczna znajomość węzłów: kluczka, ósemka, taśmowy (równoległy), półwyblinka, wyblinka, flagowy, bloker, prusik, węzeł francuski, (opcjonalnie skrajny tatrzański, podwójny zderzakowy)
 • zwijanie i przenoszenie liny
 • dobór sprzętu do konkretnej drogi, poprawne noszenie sprzętu
 • samodzielne zakładanie punktów asekuracyjnych (kostki, kostki mechaniczne itp.)
 • wykorzystanie punktów naturalnych
 • właściwe rozmieszczanie punktów przelotowych, łączenie punktów asekuracyjnych
 • prawidłowe prowadzenie lin jedno i dwutorowo (opcjonalnie), używanie liny pojedynczej oraz lin połówkowych (opcjonalnie)
 • budowanie stanowisk do wędki z wykorzystaniem punktów naturalnych, spitów/ringów, wykorzystanie stanowisk górnych do wędkowania (podwieszanie liny w łańcuchu stanowiskowym);
 • budowanie stanowisk asekuracyjnych dolnych, górnych i pośrednich
 • obsługa przyrządów asekuracyjnych w zakresie podawania, wybierania, hamowania liny oraz jej blokowania i odblokowania (przyrządy typu kubek – dowolny rodzaj)
 • obsługa przyrządów wielofunkcyjnych (np. typu ATC Guide, Reverso, Pivot itp.) na górnym stanowisku ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego odblokowywania go pod obciążeniem
 • wykorzystanie półwyblinki z karabinkiem HMS do asekuracji (wybieranie, hamowanie, blokowanie)
 • obsługa przyrządu typu półautomat: Click Up, Smart, Gri Gri, Eddy itp. -asekuracja (wybieranie, hamowanie, blokowanie)
 • przewiązywanie liny przez ring zjazdowy/stanowisko zjazdowe; zdejmowanie ekspresów podczas opuszczania
 • zakładanie stanowisk zjazdowych, przygotowanie liny i sprzętu do zjazdu
 • zjazd w wysokim przyrządzie wraz z odpowiednią autoasekuracją, zjazd ze stanowiskiem pośrednim
 • rozwiązywanie prostych sytuacji awaryjnych podczas zjazdu (np. przejście ze zjazdu do podchodzenia po linie)
 • wychodzenie po linie (prusikowanie)
 • opuszczanie partnera na linie z górnego stanowiska
 • podstawy rozgrzewki przed wspinaniem
 • zapoznanie z różnymi formacjami skalnymi i technikami ich pokonywania (wykorzystanie chwytów i stopni, ustawienia ciała - pozycja frontalna i boczna)
 • zasady bezpieczeństwa podczas bulderingu w skałkach; asysta (spotowanie)
 • praktyczna umiejętność wykorzystywania przewodników wspinaczkowych (odnajdywanie skały i drogi wspinaczkowej) korzystanie z aplikacji internetowych (opcjonalnie)

 

Program Polskiego Związku Alpinizmu kursu wspinaczkowego po drogach ubezpieczonych

Zasady uczestnictwa:
Przygotowuje do samodzielnego wspinania na wędkę i z dolną asekuracją po drogach wyposażonych w punkty asekuracyjne (obitych) w terenie naturalnym. Daje również podstawy do korzystania z obiektów sztucznych.
Osoby niepełnoletnie mogą być szkolone po uzyskaniu pisemnej zgody podpisanej przez rodziców (prawnych opiekunów).
 
Forma zajęć: zajęcia praktyczne w skałkach przeplatane teorią.
 
Czas trwania: minimum cztery dni.
 
Ilość szkolonych: na jednego instruktora do czterech osób.
 
Prowadzący: instruktorzy PZA (wspinaczkowi i taternictwa jaskiniowego – wszystkich stopni).
 
Absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z programem PZA, podpisane przez instruktora oraz kierownika kursu (jeśli kurs był organizowany przez klub lub szkołę wspinaczkową).
Organizator ma obowiązek wręczyć każdemu uczestnikowi program kursu, w celu umożliwienia klientowi kontrolowania jakości świadczonej usługi.
 
Treść zajęć
1. Zagrożenia terenu skalnego; zasady bezpieczeństwa.
2. Podstawowe informacje o sprzęcie (najważniejsze parametry, oznaczenia atestów, zastosowanie):
– liny i repsznury
– uprzęże biodrowe
– karabinki (najważniejsze używane we wspinaczce sportowej typy)
– ekspresy
– taśmy
– przyrządy asekuracyjne: dowolny rodzaj kubka lub płytka; opcjonalnie grigri
– stałe punkty asekuracyjne (przeloty, stanowiska)
– buty
– akcesoria: magnezja, woreczek
3. Zasady asekuracji:
– zapięcie uprzęży, przywiązanie do liny
– asekuracja na wędkę: wykorzystanie gotowego stanowiska, założenie własnego; obsługa kubka (dowolny rodzaj) lub płytki oraz półwyblinki z karabinkiem HMS; opcjonalnie dodatkowo grigri; postawa asekurującego
– asekuracja dolna (technika wpinek, prowadzenie liny, podawanie liny do wpinki i wychwytywanie odpadnięć); postawa asekurującego ;zalecane ćwiczenia
asekuracji na zrzutni;
– zablokowanie liny w przyrządzie węzłem flagowym;
– przewiązywanie liny przez ring zjazdowy; zdejmowanie ekspresów podczas opuszczania.
– wspinaczka drogą dwuwyciągową – zagadnienia asekuracji, zmiana na prowadzeniu.
4. Zasady bezpieczeństwa podczas bulderingu w skałkach; podtrzymywanie (asekuracja) bulderującego.
5. Węzły i ich zastosowanie: ósemka, kluczka, taśmowy (równoległy), półwyblinka, wyblinka, flagowy, jeden z węzłów zaciskowych (do wyboru), podwójny zderzakowy. Zwijanie i przenoszenie liny.
6. Nauczanie techniki wspinania:
– wykorzystanie chwytów i stopni;
– ustawienia ciała: pozycja frontalna i boczna;
– wspinaczka statyczna i dynamiczna;
– zapoznanie z różnymi formacjami skalnymi i optymalnymi technikami ich pokonywania.
7. Podstawy technik linowych:
– zjazdy na linie w wysokim przyrządzie – gotowe stanowiska zjazdowe; zjazd z pośrednim stanowiskiem.
8. Skale trudności używane w skałkach.
9. Zasady uprawiania wspinaczki w Polsce, system szkolenia.
 
 
Program Polskiego Związku Alpinizmu kursu wspinaczkowego na własnej asekuracji w skałach
 
Zasady uczestnictwa:
Kurs wspinania na własnej asekuracji w skałkach jest przeznaczony dla absolwentów kursu "wspinaczki po drogach ubezpieczonych". Jest on kontynuacją programową wyżej wymienionego kursu. Uzupełnia wyszkolenie do poziomu podstawowego kursu wspinaczkowego w skałkach. Przygotowuje do samodzielnego wspinania w rejonach skałkowych niemających charakteru wysokogórskiego, na drogach bez stałej asekuracji. Osoby niepełnoletnie mogą być szkolone po uzyskaniu pisemnej zgody podpisanej przez rodziców (prawnych opiekunów).
 
Forma zajęć: zajęcia praktyczne w skałkach przeplatane teorią. Zajęcia teoretyczne nie muszą mieć charakteru wykładów wygłaszanych w sali, lecz mogą być realizowane w inny sposób, np. w terenie w trakcie przerwy w ćwiczeniach praktycznych.
 
Czas trwania: nie krócej niż 4 dni.
 
Ilość szkolonych: na jednego instruktora do czterech osób.
 
Prowadzący: instruktorzy PZA – wspinaczki skalnej, taternictwa i alpinizmu.
 
Absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z programem PZA, podpisane przez instruktora oraz kierownika kursu (jeśli kurs był organizowany przez klub lub szkołę wspinaczkową).
Warunkiem zaliczenia kursu jest opanowanie wymienionych w programie umiejętności w zakresie techniki asekuracji i pozostałych technik linowych oraz samodzielne i swobodne pokonywanie z dolną asekuracją dróg skalnych o trudnościach co najmniej IV UIAA
Organizator ma obowiązek wręczyć każdemu uczestnikowi program kursu, w celu umożliwienia klientowi kontrolowania jakości świadczonej usługi.
 
Treść zajęć
Tematy wykładów
1. Sprzęt niezbędny do samodzielnego instalowania punktów asekuracyjnych (kostki, kostki mechaniczne itp.).
2. Teoria asekuracji.
3. Formacje skalne (zakres podstawowy).
4. Niebezpieczeństwa wspinania.
5. Style wspinania, przewodniki i rejony wspinaczkowe.
6. Normy etyczne obowiązujące w środowisku wspinaczy, zagadnienia ochrony przyrody.
 
Zajęcia praktyczne
Muszą zostać wyuczone następujące umiejętności:
– praktyczna znajomość węzłów: prusik, bloker, stoper taśmowy;
– dobieranie sprzętu do konkretnej drogi i poprawne noszenie go;
– samodzielne zakładanie punktów asekuracyjnych (kostki, kostki mechaniczne itp.);
– wykorzystanie punktów naturalnych;
– łączenie punktów asekuracyjnch;
– budowanie stanowisk asekuracyjnych dolnych, górnych i pośrednich;
– obsługa 2 przyrządów asekuracyjnych w zakresie podawania, wybierania, hamowania liny oraz jej blokowania i odblokowania; przyrządy: kubek (dowolny rodzaj) lub płytka oraz półwyblinka z karabinkiem HMS; opcjonalnie dodatkowo grigri;
– właściwe rozmieszczanie punktów przelotowych;
– prawidłowe prowadzenie liny jednożyłowej; opcjonalnie dodatkowo dwużyłowej;
– zakładanie stanowisk zjazdowych;
– zjazd w wysokim przyrządzie wraz z odpowiednią autoasekuracją;
– rozwiązywanie prostych sytuacji awaryjnych w trakcie zjazdu;
– uwalnianie się na stanowisku od ciężaru wiszącego partnera;
– pokonywanie różnych formacji skalnych z zastosowaniem odpowiednich technik wspinaczkowych;
– wychodzenie po linie (prusikowanie);
– opcjonalnie: łączenie lin pod obciążeniem i przepuszczanie węzła przez karabinek (najprostszą metodą).
 

ADUR - szkoła wspinania Moniki Niedbalskiej i Pawła Kopty