Szkoła wspinania Moniki Niedbalskiej i Pawła Kopty
Obozy i kursy skałkowe El Chorro Hiszpania, 
    zimowe kursy taternickie, kursy skałkowe jura krakowska, kursy wspinaczki górskiej Tatry - Dolomity

Kursy skałkowe w Polsce

Szkoła organizuje:
6-dniowy kurs wspinaczki skalnej
4-dniowy kurs wspinaczki skalnej na drogach ubezpieczonych
4-dniowy kurs wspinaczki skalnej na własnej asekuracji
Nasze kursy realizują program szkoleniowy Polskiego Związku Alpinizmu i są prowadzone przez instruktorów PZA

6-dniowy kurs skałkowy podstawowy:

daje podstawy do samodzielnej klasycznej wspinaczki skałkowej i przygotowuje do dalszego szkolenia w górach.
Nauka obejmuje technikę wspinania, asekurację, zjazdy, samodzielną wspinaczkę na drogach ubezpieczonych punktami asekuracyjnymi jak również na drogach, gdzie trzeba założyć własną asekurację. Jest również wspinanie na drogach kilkuwyciągowych.
W związku z tym, że kurs skałkowy przygotowuje do szkolenia w górach, są tu też elementy autoratownictwa.
Oprócz wspinania na kursie jest teoria. Porusza się takie zagadnienia jak; asekuracja, sprzęt wspinaczkowy, style wspinaczki klasycznej, współczesne trendy w alpinizmie, trening wspinaczkowy, skale trudności.
Zajęcia trwają ok. 7 godz. w terenie dziennie(praktyka i teoria).
W grupie (1 instruktor) mogą być max 4 osoby.
Po tym kursie absolwenci (osoby, którzy spełniają wymagania programowe określone przez PZA) dostają świadectwo uprawniające do dalszego szkolenia górskiego.
Kursy te są przeznaczone dla osób początkujących, które nigdy wcześniej nie wspinały się i dla osób, które wspinały się już wcześniej na sztucznej ścianie albo sporadycznie w skałach, ale nie poznały np. prawidłowych technik asekuracji i którym zależy na dalszym szkoleniu górskim (kurs taternicki)

4-dniowy kurs skałkowy po drogach ubezpieczonych

uczy klasycznej wspinaczki skałkowej na drogach wyposażonych w stałe punkty asekuracyjne
Jest to kurs dla osób, które chcą zdobyć umiejętność wspinania w skałkach a nie są zainteresowane (przynajmniej na razie) dalszym szkoleniem w górach.
Nauka obejmuje technikę poruszania się w skale, asekurację z wykorzystaniem punktów umieszczonych na stałe w ścianach, zjazdy.
Wspinaczki odbywają się w skałkach głównie na drogach 1-wyciągowych, ale jest też wspinanie na drodze 2-3 wyciągowej.
Poza szkoleniem na naturalnych formacjach skalnych kursanci mogą zapoznać się ze wspinaniem na sztucznej ścianie.
Podobnie jak na kursie 6-dniowym skałkowym oprócz zajęć praktycznych są poruszane zagadnienia teoretyczne.
W grupie (1 instruktor) mogą być 4 osoby.
Kursy te są przeznaczone dla osób całkiem początkujących i dla osób, które już wspinają się na sztucznych ścianach i sporadycznie w skałach, nie przygotowuje natomiast do kursu taternickiego

4-dniowy kurs skałkowy na własnej asekuracji

szkolenie dla osób, które wspinają się już w skałkach na drogach ubezpieczonych i chcą przygotować się do wspinaczki tradycyjnej, jest to również przygotowanie do kursu wspinaczki w górach. W programie prowadzenie dróg z zakładaniem własnych przelotów, stanowisk, prowadzenie dróg kilkuwyciągowych, elementy autoratownictwa. Kurs może być uzupełnieniem po skończeniu kursu na drogach ubezpieczonych ale również można przystąpić do kursu bez wcześniejszego ukończenia kursu na drogach ubezpieczonych, potrzebny jest tylko wykaz przejść skałkowych: prowadzenie zdolną asekuracją dróg ubezpieczonych o trudnościach min. IV
W grupie (1 instruktor) mogą być 4 osoby.
Po tym kursie absolwenci (osoby, którzy spełniają wymagania programowe określone przez PZA) dostają świadectwo uprawniające do dalszego szkolenia górskiego.

Pełny program kursów skałkowych znajduje się na stronie Polskiego Związku Alpinizmu w zakładce „Szkolenie”

Kurs skałkowy 6 dni + szkolenie wysokościowe 1 dzień 

Kurs skałkowy można uzupełnić 1 dniowym szkoleniem do prac wysokościowych, szczegóły są na stronie w zakładce: kursy wysokościowe
Na okres szkolenia zapewniamy:
 komplet atestowanego sprzętu wspinaczkowego + buty wspinaczkowe
– materiały szkoleniowe: przewodniki, podręczniki
– ubezpieczenie NNW (do kwoty 5 tys.zł)
– zniżki za zgłoszenia grupowe, dla młodzieży, dla osób, które wcześniej szkoliły się w Adur
– kadra; instruktorzy z aktualnymi licencjami Polskiego Związku Alpinizmu
Dajemy możliwość:
transport samochodem (gratis): w trakcie kursu kursanci jeżdżą na zajęcia w skały samochodem z instruktorem(Bolechowice-skały), osoby mieszkające w Krakowie mogą zabierać się codziennie z instruktorem w skały i z powrotem, osoby niezmotoryzowane przyjeżdżające na kurs w sobotę rano do Krakowa(pociąg/autobus) mogą umówić się z instruktorem na podwiezienie do kwatery (Bolechowice)
rezerwacja miejsc noclegowych w kwaterach w Bolechowicach
Po zakończeniu kursu absolwenci dostają:
– świadectwa ukończenia kursu
– zdjęcia z kursu w formie elektronicznej